La reforma del Decret Iceta pot suposar l’ERO més gran de la història

La Intersindical, el sindicat independentista i de classe, valorem que la reforma suposa un avenç i afirma que vigilarà com les adminstracions catalanes aplicaran la nova normativa perquè pot suposar greus injustícies

La nova proposta de solució al problema que pateixen els interins en abús de temporalitat, publicada avui pel Congrés dels Diputats no acompleix amb les expectatives del personal interí en frau de llei ni amb les necessitats dels serveis públics, doncs estableix dos sistemes d’estabilització per al personal en frau de llei, on es perjudica clarament la situació dels interins que porten entre tres i cinc anys en abús de temporalitat.

Per altra banda, la proposta és ambigua quan exigeix com a condició per l’estabilització a través dels concurs de mèrits, que els interins en qüestió hagin estat ocupant una plaça temporal de manera ininterrompuda des d’abans de l’1 de gener de 2016.

El text que s’ha d’aprovar imminentment estableix com a compensació del frau de les administracions amb només vint dies/any i per un màxim de temps de 12 mesos. Respecte del control de les actuacions irregulars es diu que s’exigirà responsabilitats d’acord amb la legislació vigent però no s’estableix cap règim sancionador als càrrecs públics per tal d’evitar el frau en el futur i per tant estem davant d’una normativa que pot permetre un altre abús de temporalitat per part de l’administració.

D’aquesta manera, denunciem, de nou, el centralisme a que ens té acostumats l’ estat espanyol, amb l’ ús exclusiu de la competència en legislació laboral i de planificació. Així com també denunciem un marc estatal de negociació que ens impedeix decidir què necessitem o no. Denunciem que els nostres ciutadans perden uns 2400€/any en serveis perquè el 42% dels nostres impostos no tornen a Catalunya.

Per tot això, La Intersindical avisa que ens podem trobar a les portes de l’ERO més gran del nostre país perquè en cap cas garanteix la continuïtat de la feina als interins que porten més de cinc anys, i que perjudica notablement als interins en abús de temporalitat d’entre tres i cinc anys, i que estableix indemnitzacions ridícules en el cas dels interins que siguin expulsats dels seus llocs de treball.

Fem una crida a la mobilització fins assolir l’estabilització per tots i totes els treballadors interins en frau de llei i per la defensa dels serveis públics, una vegada més amenaçats per polítiques encobertes d’austeritat i retallada del personal.