Disconfort per reverberació de soroll

Una afiliada de La Intersindical, treballadora d’una oficina d’atenció al ciutadà d’un Departament de la Generalitat, ens va posar en avís pel malestar que patien ella i les seves companyes per la brutal reverberació del so de les converses, que els complica molt poder-se comunicar amb les persones que han d’atendre i que tenen assegudes davant. Això provoca que cada vegada s’apugi més el to de veu, per facilitar l’entesa. Aquesta situació provoca estrès, mal de cap, mal estar durant la jornada laboral, i les tècniques s’han d’aixecar de la cadira i posar-se al costat dels usuaris per poder entendre’ls.

D’altra banda, les persones que van a l’oficina a fer tràmits, també es veuen afectades per aquests problemes de sonoritat agressiva, ja que no entenen les tècniques, que han de repetir moltes vegades les explicacions, han d’apujar el to de veu, i les situacions comunicatives, ja de per si complicades, es veuen molt perjudicades.

Les treballadores havien demanat reiteradament solucions a aquesta problemàtica, malgrat això, a la darrera reforma de l’edifici no se’ls va fer cas.

Coneixedors d’aquest problema, des de la Intersindical vam posar-nos en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que una vegada rebuda la nostra queixa, van personar-se a les oficines en qüestió, i amb un sonòmetre van poder comprovar que els valors de pressió acústica registrats constataven una situació de disconfort acústic atès que se sobrepassava, en tots els casos, el criteri tècnic de valoració per a edificis administratius d’oficines, que no hauria de superar els 45 dBA (Decibels àrea) a les zones de treball i 50 dBA en zones comunes.

Comprovat això, el Servei de Prevenció va emetre un informe en el qual demana que es portin a terme les mesures d’adequació de les instal·lacions de l’oficina, per tal que els valors de pressió acústica no sobrepassin els límits exposats pel criteri tècnic de valoració per a edificis administratius d’oficines i, per tant, no suposin l’exposició a una situació de disconfort sonor per a les  treballadores i la ciutadania. Des de La Intersindical farem el seguiment perquè es compleixi.