La Intersindical defensem el concurs de mèrits com a mesura excepcional per a resoldre l’abús de temporalitat a les administracions públiques catalanes

Els serveis públics són un pilar fonamental de la societat, per això necessitem retenir el coneixement i l’experiència de moltes persones que no han pogut optar a una plaça estable de treball perquè les administracions no les han convocades. La taxa de personal temporal a les administracions públiques catalanes es situa de mitjana al voltant del 30% quan el mateix estat espanyol situa l’objectiu en un 8%. L’administració pública és un sector altament feminitzat, de manera que el gruix de personal interí són dones i gairebé la meitat són majors de 45 anys; la pèrdua de la feina en aquesta edat i sent dona és una porta oberta a la pobresa.

L’ICETADA és la porta a l’ERO més gran de la història de Catalunya. Lluny de resoldre la mala praxi de les administracions públiques, que afecta el personal que fa anys està en situació d’inestabilitat laboral, planteja mesures que no ho resolen ni tenen en compte el bagatge i l’expertesa adquirida per aquest personal, que pot acabar acomiadat, amb la consegüent pèrdua de qualitat en el servei que hem d’oferir a la ciutadania.

La Intersindical defensem la plena estabilització del conjunt dels i les treballadores públiques i, per això, de manera realista, proposem mesures extraordinàries que ens permetin arribar a una solució estructural per posar fi a la precarietat de les interines i de la forma més àgil i ràpida per a les administracions públiques catalanes: habilitar mitjançant reforma legislativa el concurs de mèrits com a fórmula excepcional de les futures convocatòries d’estabilització del personal interí en abús de temporalitat.

Així mateix, instem les administracions públiques catalanes que apliquin mesures urgents d’agilització dels processos selectius que estan en marxa, que no s’aprovin noves ofertes públiques d’ocupació sempre que no es donin les condicions per no afectar la continuïtat en l’administració del personal afectat per l’abús de temporalitat. A més, cal implementar un sistema extraordinari temporal d’estabilització durant aquest període per als i les interines docents atès el risc de perdre el lloc de treball en finalitzar el curs escolar.