Representants de La Intersindical es reuneixen amb Laura Vilagrà, consellera de la Presidència

El passat dimarts, 7 de setembre, representants de la Gestora de la Federació de Serveis Públics de la Intersindical i el Secretari general del sindicat, Sergi Perelló, es van reunir amb Laura Vilagrà, a consellera de Presidència del Govern. En aquesta visita protocol·lària, el nostre sindicat va aprofitar per demanar una acció decidida per canviar l’afectació que l’anomenada llei Iceta té i pot tenir sobre la situació laboral de les treballadores i treballadors de la Funció Pública catalana.

Entre d’altres informacions, la conselleria va informar que el Govern està a l’expectativa de la nova llei que s’està tramitant al Congrés espanyol, i que pot introduir canvis significatius en l’actual marc legislatiu. Segons l’administració, caldrà estudiar com la nova llei afecta les convocatòries previstes i les que estan en curs caldrà estudiar com la nova llei afecta les convocatòries previstes i les que estan en curs.

En la tramitació parlamentària, cal esperar les esmenes que s’hi introdueixin i que s’apostarà per introduir el concurs de mèrits i perquè els 10 anys no siguin a la mateixa plaça estructural sino en temps a la mateixa categoria professional.

Representants de les cinc sectorials que actualment formen part de la gestora de la Federació de Serveis Públics (FSP) s’han reunit per abordar aquesta qüestió i han adoptat els següents acords:

  • Exigim que es garanteixi el lloc de feina a tots els treballadors en abús de temporalitat.
  • Reiterem que les oposicions no són cap garantia d’estabilització del col·lectiu en el seu conjunt.
  • Insistim que la Intersindical aposta decididament per un mecanisme d’estabilització que passa per la modificació d’un article de l’EBEP a Madrid i per l’aprovació d’una llei de Funció Pública a Catalunya.
  • Engegarem accions per garantir el lloc de feina dels treballadors públics catalans