#11S2021: Independència i justícia social! Reiniciem els sistemes!

11S21_slider_web
Material gràfic 11 de setembre de 2021
Cartell 11 de setembre de 2021. Format imatge (png) – Descarregar
Cartell 11 de setembre de 2021. Imatge Twitter (png) – Descarregar
Cartell 11 de setembre de 2021. Imatge Instagram (png) – Descarregar
Cartell 11 de setembre de 2021. Format per imprimir (pdf) – Descarregar
Manifest 11 de setembre de 2021. Format per imprimir (pdf) – Descarregar

Manifest de La Intersindical amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya (2021)

El nostre país és sotmès als dictats de dos estats aliens, obertament hostils a les legítimes aspiracions de plena sobirania política. Els Països Catalans -amb tota la seva complexitat i diversitat- esdevindran subjecte polític si les persones que els conformen així ho decideixen.

La construcció de la República Catalana Independent, de caràcter social i al servei de la classe treballadora -en tant que aquesta conforma la immensa majoria de la població- és un procés polític irreversible que, de ben segur, viurà avenços i retrocessos, però que no serà aturat malgrat l’acció antidemocràtica i autoritària dels estats espanyol i francès.

La Intersindical, en tant que agent sociopolític català, percebem la instauració de la República Catalana Independent com una oportunitat per a dotar de més drets les persones que viuen a Catalunya. Crear un espai de llibertats i d’igualtat, fent front des de les institucions als reptes que afrontem el conjunt de la humanitat: emergència climàtica, desigualtats socials, pobresa i manca d’una repartició de la riquesa que permeti una vida digna així com acabar amb l’explotació de les persones per qualsevol motiu.

Per assolir aquest estadi de sobirania al qual, legítimament aspirem, des de La Intersindical considerem que cal reiniciar els sistemes, fer un “reset”, i aplanar el camí a la mobilització popular, la participació en la presa de decisions, la lluita contra la crisi sanitària i econòmica, les desigualtats i violències per raó de gènere o definició sexual i/o afectiva i, finalment, per fer front a una crisi ecològica global.

Davant tots aquests reptes i amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya de 2021, des de La Intersindical manifestem que ens cal:

Reiniciar el sistema de la mobilització popular
Per assolir les nostres legítimes fites de descolonització i vèncer la repressió és imperatiu mobilitzar la majoria democràtica del nostre país. Els diversos agents socials i polítics hem d’establir un full de ruta comú, al marge d’interessos partidistes i que plantegi uns objectius assolibles, desenvolupats en diverses fases i fent partícip el conjunt de la població d’aquest país. Les persones que composen la Nació Catalana són prou adultes com per a prendre decisions, participar políticament i assumir que serà una lluita radicalment democràtica, no exenta de dificultats, però d’obligat trànsit per a esdevenir un estat independent.

Reiniciar el sistema social i econòmic
La pandèmia de la COVID-19 -a banda d’un balanç terrible de víctimes mortals, persones amb seqüeles de caràcter crònic i patiment humà arreu del món- ha evidenciat que el model econòmic imperant -de caràcter neoliberal- està esgotat, ha estat causant del desballestament de les estructures socials bàsiques per garantir la vida i benestar de la població -estructures com ara la sanitat pública, els serveis d’assistència social, etc…- i requereix ser substituït per un altre model econòmic que situï les persones al centre de l’activitat econòmica i apliqui mesures de correcció estructurals com ara la reducció real de la jornada laboral sense cost per als treballadors i treballadores, la redistribució real de la riquesa, establir mecanismes correctors com ara la Renda Universal Garantida i el reforç de l’economia productiva i els serveis socials davant l’economia especulativa.

Reiniciar el sistema, erradicar el patriarcat, la desigualtat i la discriminació
La realitat ens demostra, de manera tossuda, que és indispensable erradicar el patriarcat en tant que aquest perpetua la desigualtat per raó de gènere, empara les múltiples violències contra les dones i nega els drets a les persones que es defineixen i identifiquen de manera diferent a l’heteronormativitat existent.
Les dones, més de la meitat de la població social, contribueixen de manera imprescindible al desenvolupament de les societats, ja sigui desenvolupant tasques de cures en l’àmbit domèstic, exercint la seva força de treball en un mon de treball clarament no igualitari i, en la immensa majoria dels casos, duent a terme dobles jornades laborals inacabables i injustes.

Reiniciar el sistema de l‘existència ecològicament sostenible
El sistema d’explotació capitalista ha considerat històricament el medi natural com una font de recursos, obviant les conseqüències de la sobreexplotació natural o la contaminació i pèrdua d’ecosistemes sencers.
El canvi climàtic -científicament demostrable malgrat el negacionisme neoliberal- és una evidència de com podem interactuar de manera negativa amb el medi natural. Així mateix, la destrucció d‘entorns naturals i la seva explotació descontrolada continuarà comportant l’aparició de noves malalties a causa de la interacció dels éssers humans amb ecosistemes i espècies que no havien conviscut mai amb l’ésser humà.
Davant aquest escenari, La Intersindical fem nostra la màxima ecologista de pensar globalment i actuar localment.

En aquesta Diada Nacional de Catalunya, també volem fer una crida a la constitució d’una societat diversa, on no es discrimini les persones pel seu lloc d’origen i a la qual la catalanitat esdevingui una autodefinició integradora basada en els valors de llibertat, solidaritat, participació, democràcia i igualtat.

Hi ha molta a feina a fer, és cert, però des de La Intersindical refermem el nostre compromís amb la independència nacional i la justícia social i evidenciem que el sindicalisme independentista, de contrapoder i de classe que representem és imprescindible per fer arribar a bon port el projecte col·lectiu de la construcció d’una República Catalana Independent.

No defallirem en aquest àmbit de lluita per la llibertat nacional, i ho farem des de postulats radicalment democratitzadors, oferint-nos com una eina al servei del poble de Catalunya -com vàrem fer en les diverses vagues generals que vam convocar i la posterior defensa del dret a vaga que vàrem dur a terme als tribunals espanyols i d’on vam sortir triomfadors malgrat els intents criminalitzadors dels sindicats del règim o la patronal.

La Intersindical hem estat en el passat al costat d’aquest poble i ho estarem en el futur. Fins assolir la independència i la justícia social.

Visca la classe treballadora!
Visca la terra!
Països Catalans, 11 de setembre de 2021