La Intersindical insta als partits catalans al Congrés a votar contra el decret de reducció de la temporalitat a les administracions

La Intersindical está en desacord amb el Pla per reduïr la temporalitat a les administracions públiques signat ahir pel Ministerio de Política Territorial y Función Pública i les centrals sindicals CCOO; UGT i CSIF i que el govern espanyol. El sindicat republicà considera que l’acord no és una solució òptima a l’estabilització de les plantilles ni una correcta planificació de futur que permeti reduir la precarietat a l’administració pública perquè:

1. Els nous processos d’estabilització, plantejats pel personal amb més de 3 anys de permanència abans de 31/12/2020, no impliquen cap canvi substancial respecte anteriors processos d’estabilització i segueixen posant en perill el coneixement i l’experiència de moltes persones interines amb les places ocupades, actualment, amb abús de temporalitat.

a) L’augment de la puntuació de la fase de concurs obert a 40 punts en els processos de selecció que s’han d’executar abans de 31/12/2024, és insuficient.

En aquest sentit, el posicionament defensat per la Intersindical és, preferentment, la modalitat de concurs de mèrits en el procés de selecció, mitjançant la reforma de l’article 61.6 de l’EBEP, que permeti aquesta excepcionalitat en el funcionariat interí, atès l’abús de temporalitat.

b) La indemnització prevista de 20 dies per any treballat també és insuficient i no dona compliment a la sentència del TJUE que demana l’establiment d’indemnitzacions dissuassòries.

c) El mecanisme de seguretat de les borses de treball del personal actualment interí que perdi la plaça ofertada, no es cap avenç significatiu atès que ja era aplicable si així ho recollien les bases de la convocatòria.

d) Segueix en mans de l’estat espanyol la imposició de les taxes de reposició dels treballadors i de les treballadores a les administracions públiques catalanes. Per tant, continuen determinant des de Madrid les necessitats dels serveis públics catalans, impedint la recuperació de la gestió  pública directa dels serveis que han estat privatitzats.

2. Amb la reforma de l’EBEP per la situació de nou personal interí o bé d’aquell que no tinguin 3 anys de permanència abans de 31/12/2020:

a) La proposta d’amortitzar les places amb més de 3 anys des del nomenament, sense haver convocat el procés de selecció per la seva estabilització, fa recaure exclusivament la responsabilitat de la manca de planificació de les administracions als treballadors i les treballadores dels serveis públics.

b) La indemnització de 20 dies per any treballat que es genera a partir del termini incomplert és inacceptable.

c) El model plantejat tendeix a la privatització dels serveis públics per l’amortització i supressió de les places que faran decaure el correcte funcionament d’aquests serveis per a la ciutadania. Així doncs, la Intersindical demana el posicionament en contra del decret llei dels partits polítics catalans amb representació al Congreso de los Diputados i insta a la Generalitat de Catalunya a estudiar la viabilitat de presentar-hi recurs, impulsant una Llei de Funció Pública catalana que doni resposta a les demandes plantejades contra la precarietat a totes les administracions públiques catalanes i el reconeixement de les competències pròpies en aquest àmbit.