El Congreso reconeix la Covid com a malaltia professional per al personal de neteja i manteniment sanitari

La comissió de Sanitat i Consum del congrés espanyol va aprovar, a instàncies de la Intersindical, la proposició no de Llei (PNL) per incloure al personal de neteja i de manteniment de tots els centres sanitaris i sociosanitaris en la relació de col·lectius que tenen reconeguts els contagi per Covid-19 com a malaltia professional independentment de la seva modalitat de contractació, encara que siguin empreses subcontractades. La PNL va ser aprovada el passat 7 de juny a proposta del PDeCAT.
 
El sindicat republicà va reivindicar aquesta mesura el mes de setembre de 2020, demanant considerar-la malaltia professional per a tot el personal que treballa en centres sanitaris i sociosanitaris. En aquest sentit, es va posar en contacte amb el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, l’Organització Internacional del Treball i el Ministerio de Trabajo, ja que creia que aquest greuge perjudicava de forma alarmant els drets de tot el personal. 
 
La Intersindical considera lògica aquesta mesura i demana que totes aquelles baixes que a l’inici de la pandèmia foren considerades malaltia comuna, siguin considerades automàticament malaltia professional i que tot aquell/a professional que hagi estat de baixa pel Covid-19 recuperi els drets manllevats.
 
Malgrat la resposta positiva de tots els estaments, el Consejo de Ministros aprovà, el passat 2 de febrer, el Reial Decret Llei 3/2021, pel qual s’adoptaven mesures per la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la seguretat social i econòmic. En aquest, entre altres mesures, s’hi reconeixia com a malaltia professional la baixa laboral del personal que treballa en centres sanitaris i sociosanitaris contagiat per Covid-19 en l’exercici de la seva professió, però deixant sense aquesta cobertura el personal de neteja i de manteniment.
 
Així doncs, el sindicat republicà exigeix que el consell de Ministres rectifiqui d’una vegada per totes el Reial Decret i inclogui a tots/es els/les professionals del món sanitari.