El 85% de la contractació al maig a Catalunya és temporal

A les portes de l’estiu i de la temporada turística, la desocupació registrada als Països Catalans ha baixat, segons les dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social espanyol i l’Observatori del Treball. A Catalunya hi ha un 3,1% menys de persones aturades respecte al mes anterior. La caiguda mensual de la desocupació al País Valencià és del 2,8% i, a les Illes, d’un 8,1% (tot i que, si mirem l’interanual, la desocupació ha augmentat lleugerament).

El 85,5% dels contractes laborals signats a Catalunya durant el mes de maig han estat temporals, i només el 14,5% indefinits. Pel que fa als temporals, l’augment s’ha concentrat en les tres principals modalitats de contractació: l’eventual per circumstàncies de la producció, per obra i servei i d’interinitat. En intensitat, sobresurten els augments dels contractes de formació (+73,5%) i els d’inserció (+66,2%).

Tanmateix, considerant l’acumulat dels primers cinc mesos de l’any, han crescut amb més intensitat els contractes indefinits (+16%) que els temporals (+10%) i la contractació s’ha elevat prop d’un 11%. Es tracta de la primera evolució positiva en termes acumulats des que va començar la crisi sanitària de la Covid-19; ara bé, el volum de contractes signats se situa encara per sota dels nivells pre-crisi sanitària. Per sexe, l’ocupació masculina ha crescut un 10,2% i la femenina, l’11,2%, interanualment.