La Intersindical reclama una reforma legislativa per posar fi a la precarietat de treballadors/es interins/es

El sindicat republicà constata que la situació és excepcional i aposta per una reforma legislativa, pel concurs de mèrits i per una planificació de futur que permeti l’estabilització de les plantilles i que la situació actual no es repeteixi.

La Intersindical ha emès un comunicat en el qual explica el document aprovat pel seu Consell Nacional titulat «Proposta d’acord del personal en situació d’abús de temporalitat en l’àmbit de les administracions públiques». En aquest document, el sindicat afirma que la temporalitat laboral és sinònim de precarietat, que en el moment actual és necessària i urgent l’estabilització del personal interí, i denuncia «la irresponsabilitat de moltes administracions públiques» per la manca de convocatòries i concursos durant anys, «la qual cosa suposa un incompliment flagrant de la normativa».

Des del sindicat es posa èmfasi en la necessitat de retenir «el coneixement i l’experiència de moltes persones» que no han pogut optar a una plaça estable de treball, i fa una defensa dels serveis públics com a pilar fonamental de la societat, tot advertint del perill d’una «pèrdua immediata de la qualitat dels serveis públics» si no es garanteixen els drets laborals d’aquests treballadors amb un lloc de feina estable.

La idea de fons que expressa el sindicat és que situacions excepcionals, com consideren que és l’actual, marcada per un índex d’interinatge excessiu, requereixen mesures excepcionals que permetin «una solució legislativa a l’abús de temporalitat». Alerten que la taxa d’interins sobre el total se situa, de mitjana, al voltant del 30%, malgrat que l’objectiu és d’un màxim del 8%. Remarquen, també, que hi ha hagut una evolució a l’alça de la temporalitat, que ja afecta prop de 90.000 treballadors del sector públic i que té en les dones el col·lectiu que més pateix aquesta situació.

Així doncs, des de la Intersindical proposen el següent:

1.- Insten els grups parlamentaris del Congreso de Madrid que «adoptin una solució legislativa per desplegar l’article 61.6 de l’EBEP», i que aprovin una llei que acrediti l’excepcionalitat actual, així com l’establiment de mecanismes sancionadors perquè no s’incompleixi en el futur l’article 70.1 de l’esmentada EBEP pel que fa a l’execució d’ofertes públiques en un termini de 3 anys. Aquesta mesura evitaria que la situació es reproduís en el futur.

2.- Reclamen prioritzar la funcionarització del personal que presta serveis públics i l’aturada de les externalitzacions.

3.- Insten els grups del Parlament de Catalunya a adoptar, també, solucions legislatives contra
l’abús de temporalitat amb la modificació d’articles de diversos decrets (Decret 1/1997, Decret 2/2003, Decret 214/1990), i els demanen que obrin la porta al concurs com a sistema de selecció per adquirir la condició de funcionari «per a totes les categories professionals de l’administració pública» amb l’objectiu d’acabar amb el «conflicte» que suposa l’alt percentatge d’interinitat.

4.- Reclamen que, mentre es tramiten les reformes legislatives, que consideren inajornables, les administracions públiques no presentin noves ofertes públiques d’ocupació si les condicions d’aquestes afecten directament personal en abús de temporalitat.

5.- En el cas dels interins docents en abús de temporalitat, que corren el risc de perdre la feina cada final de curs, la Intersindical considera que «cal implementar un sistema extraordinari temporal d’estabilització durant aquest període».