La Intersindical fixa les prioritats laborals i socials al nou Govern de la Generalitat de Catalunya

La Intersindical, davant la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat, vol posar de manifest les principals accions que en matèria laboral i social cal impulsar per trobar una sortida a la crisi social, laboral i econòmica que ha provocat la pandèmia i que segurament patirem durant força temps encara.

Des de la Intersindical considerem que la majoria de les mancances no són fruit de la Covid i que la pandèmia no ha fet altra cosa que agreujar diverses situacions crítiques i estructurals que el nostre sistema ja patia.

Des d’una perspectiva laboral caldrà prestar molta atenció a la creació de llocs de treball, però sobretot en la qualitat dels llocs de treball.  Des de la Intersindical considerem que hi ha diversos col·lectius que, estructuralment pateixen més les crisis, com ara el jovent i les dones, i no podem permetre que tornin a pagar aquesta nova crisi.  Així mateix caldrà buscar solucions per aquelles persones que van entrar en estat d’ERTO en iniciar-se la pandèmia i que encara no s’han pogut reincorporar als llocs de treball, per una banda perquè és molt més que probable que els seus llocs de treball acabin desapareixent i passin de la precarietat de l’ERTO a la precarietat de l’atur, això si en tenen dret.

També caldrà considerar als més de 300.000 treballadors i treballadores autònomes que no tenen persones contractades i que patiran per recuperar el seu lloc de treball, a l’hora que pateixen increments de les seves quotes fixades per l’estat.

Demanem al nou Govern que, en paral·lel vetlli per garantir els drets socials més bàsics per tal de poder garantir la dignitat de la ciutadania que, immersa en pobresa pandèmica, corri el risc de no poder pagar el lloguer o la hipoteca o els subministraments més bàsics, prenent especial vigilància en col·lectius com ara infants i gent gran.

I per fer-ho té eines que cal emprar amb fermesa, aprofundint en el sistema de protecció social en forma de defensa de les pensions dignes, la creació de nous llocs de treball amb propostes de reducció de la jornada laboral.   Però també cal avançar cap a Salari Mínim Interprofessional de 1300 euros, reconeixent la necessitat d’adaptar l’actual SMI al nivell de vida del nostre país.  I avançar cap a una renda bàsica universal, que ha de deixar ben aviat de ser un pilot per ser un dret pel conjunt de la ciutadania.  Així mateix cal aprofundir cap a una construcció de país que sigui respectuosa, en termes laborals amb dos riqueses del nostre país: el respecte al territori amb una transformació sostenible i digital de model econòmic i que la llengua catalana sigui la llengua vehicular i de cohesió als centres de treball.

Per altra banda, la Intersindical també reclama mesures urgents en àmbits concrets de primera necessitat com ara mesures enfocades al sistema sanitari i a l’educació.  Reivindiquem una aposta ferma de reversió de les retallades de fa més de 10 anys que han portat als treballadors i a les treballadores d’aquests sectors a una situació de saturació laboral, agreujades per la pandèmia. 

En l’àmbit del sector públic cal prendre mesures excepcionals per lluitar contra l’abusiva temporalitat, i cal fer-ho amb els canvis normatius necessaris que permetin acabar amb una situació que posa en risc la qualitat dels serveis públics.  

També cal construir un futur de qualitat i per fer-ho, entre d’altres, cal recuperar la qualitat a les universitats del país, i cal fer-ho incrementant les dotacions pressupostàries. Només amb un finançament adient serà possible  subsanar la tremenda precarietat que hi ha en tots els estaments de personal i aconseguir la renovació generacional i la retenció de talent imprescindibles per una docència i recerca de qualitat.També exigim mesures per a revertir l’imparable arraconament de la llengua catalana: una llengua en què no es fa ciència està condemnada a la marginalitat.

Finalment cal vetllar per l’equilibri territorial i, entre d’altres mesures, considerem que una bona regulació del teletreball ha de permetre la conciliació personal, familiar i laboral, però també ajuda a equilibrar el territori i evitar desplaçaments que no fan altra cosa que malmetre el medi ambient.  Exigim que el Govern de la Generalitat doni exempli amb una reforma del model de teletreball a la Generalitat i que ho faci extensiu a la resta d’administracions i, en la mesura del possible, a tots els centres de treball.

Des de la Intersindical sabem que totes aquestes mesures requereixen esforços, i cal que aquests esforços els impulsi el Govern de la Generalitat de Catalunya, treballant amb les competències pròpies i reclamant les que calgui per aconseguir-ho.