Les noves cotitzacions per trams de facturació: un càstig a els/les treballadors/es autònoms/es

El Gobierno de España va anunciar fa unes setmanes que s’està treballant en una reforma normativa adreçada als treballadors i treballadores autònomes i que ha de regular els nous trams de cotització per facturació.  Una vegada més acordada amb la patronal de sempre i els sindicats de sempre, per tant una proposta de reforma allunyada de la realitat, que consisteix en pagar més però sense contraprestacions.  Es pretén instaurar un nou model que no només perjudica a aquells que facturen menys si no que a més pretén a través dels autònoms solucionar els problemes derivats de la baixa natalitat i de l’envelliment de la piràmide de població i tornar a omplir la “caixa de les pensions” que els darrers governs han buidat.

La proposta explica que s’anirà implantant del 2023 al 2032, que durant el 2023 una persona que facturi 3.000€/any haurà de pagar 2.400€ anuals, mentre que una persona que facturi 50.000€ pagarà 4.800€ anuals.

Una vegada s’acabi la implantació, de cara al 2032, una persona que facturi el tram més baix, 3.000€/any, pagarà 1080€/any, que la persona que facturi per sobre del tram alt, fixat en 48.800€, pagarà 14640€/any, igual que una  persona que facturi 125.000€.

La desproporcionalitat i impunitat amb la que actua el Gobierno de España vers la classe treballadora que desenvolupa la seva tasca laboral sota el règim de persones autònomes és escandalosa, i genera moltes desigualtats entre la classe treballadora autònoma d’aquells autònoms que són empresariat de grans empreses, i per això reclamem:

  • Dret a tenir l’atur en cas que l’activitat cessi en igualtat de condicions a un assalariat.
  • Bonificació del 90% de la quota en cas d’embaràs des del naixement, maternitat i paternitat o adopció i acolliment fins als 3 anys del fill/a, alletament fins als 24 mesos, malaltia personal fins l’alta, malaltia d’una persona a càrrec que necessiti assistència fins que tingui l’alta.
  • Bonificació del 100% en cas de violència de gènere i violència domèstica.
  • Recàrrec del 100% en cas de sentència ferma per als condemnats per violència de gènere i violència domèstica.

I caldria tenir en compte que, en una situació econòmica i social greu fruit de la pandèmia, moltes persones hauran d’optar a l’autoocupació per poder subsistir i una reforma d’aquests tipus és un atac important a les seves possibilitats d’un futur digne.

Ja és hora que es reconegui que el teixit productiu d’aquest país són els i les treballadores autònomes i que si se’ns ajuda en comptes d’explotar-nos podem ajudar a solucionar els problemes econòmics del país.