Una de cada tres persones sense feina és jove, una taxa d’atur que dobla l’adulta

La taxa d’atur de 16 a 29 anys ha baixat respecte del trimestre anterior, però es troba 4,1 punts per sobre de la d’un any abans, en el 24,3%, i és més del doble de la de la població de 30 i més anys, segons les dades publicades per l’Observatori del Treball. Això són 164.600 persones joves que es troben en situació d’atur, les quals concentren el 32,9% de l’atur català, percentatge molt superior al pes de la població juvenil en la població activa (17,5%). Els i les joves que porten més d’un any a l’atur s’han multiplicat per quatre respecte d’un any abans, el que posa de manifest com la crisi sanitària ha impactat fortament en aquest grup de població.

Els col·lectius juvenils on la caiguda interanual de l’ocupació ha estat més intensa són els homes, les persones amb menys formació, les que treballen amb contracte indefinit, els i les que treballen en restauració, serveis personals i venedors, en el sector dels serveis i amb nacionalitat ‘estrangera’. La taxa d’ocupació juvenil ha baixat 1,9 punts en termes interanuals fins el 44,6%, mentre que la de 30 a 64 anys cau més moderadament, 0,7 punts, fins el 75,7%; així, augmenta el diferencial entre ambdues, sent de més de 30 punts.

Tot i que l’atur juvenil ha caigut de manera rellevant respecte del darrer trimestre de 2020, un 11,4% (descens força més acusat que el de la població de més de 30 anys: -4,8%), el pes dels contractes temporals ha augmentat fins el 86,9%.