La diferència entre les taxes de població activa femenina i masculina, més baixa que mai

En el mercat de treball català hi ha 1.870.600 dones actives d’acord amb les estimacions de l’EPA del primer trimestre de 2021, que representen el 48,3% de la població activa, la qual creix mentre que la masculina descendeix, assolint una de les taxes d’activitat femenina més altes de la sèrie històrica: 75% (el màxim històric se situa en el 75,2%). Així, el diferencial entre la taxa de les dones i la dels homes (80,3%) és més baix que mai, segons dades de l’Observatori del Treball.

Per sector d’activitat, el guany d’ocupació femenina en el trimestre ha estat possible gràcies als serveis, mentre que la indústria i la construcció han perdut llocs de treball. En concret, sobresurten l’educació, les activitats administratives i serveis auxiliars, el transport i emmagatzematge i el comerç al detall com les activitats que més volum d’ocupació han generat entre les dones. En el balanç interanual, previ a l’inici de la crisi Covid-19, l’ocupació femenina és un 1,9% inferior. Atenent a la qualitat de l’ocupació entre les dones, la jornada parcial ha disminuït (-5,1%) més pronunciadament que a jornada completa (-0,9%) en comparació amb un any abans. Per tipus de contracte, l’ocupació assalariada temporal ha augmentat (+2,2%), i la indefinida ha disminuït (-2,3%). Els ERTO també impacten més entre les dones (el 5%) que en els homes (4,45)

Tot i que la població aturada femenina mostra resultats més desfavorables que la masculina, aquesta aparent pitjor evolució de l’atur femení s’explica principalment pel fet que en els homes s’ha produït una sortida d’efectius del mercat laboral, mentre que s’han incrementat les dones actives.