La Intersindical reclama al proper Govern decisions per acabar amb la precarietat laboral a les administracions

La Intersindical denuncia, una vegada més, l’abús de temporalitat en les contractacions de personal, tant funcionariat interí com personal laboral temporal, a les administracions públiques catalanes. 

Com a sindicat de classe tenim el compromís ferm amb la defensa d’uns serveis públics de qualitat que reconegui l’expertesa del capital humà del sector interí i es doni una solució legislativa a l’abús de temporalitat amb l’objectiu d’estabilitzar les plantilles; crear un pla efectiu per erradicar la temporalitat abusiva; donar solució a l’excepcionalitat produïda i legislar per a què aquesta situació no torni a passar amb mesures per evitar la utilització abusiva de successius contractes i nomenaments temporals. 

La Intersindical considera que l’abús de la temporalitat en les contractacions de personal, així com l’abús en les externalitzacions de determinats serveis públics essencials, pot repercutir negativament en la qualitat dels serveis públics que rep la ciutadania, ja que la temporalitat provoca inestabilitat laboral.  Des del sindicat republicà posem de manifest la professionalitat dels treballadors i de les treballadores que, més enllà de tenir una vinculació temporal, presten els serveis públics amb una absoluta professionalitat i compromís vers als serveis públics i la ciutadania, com s’ha posat de manifest en els darrers mesos durant la pandèmia.  En aquests mesos ningú no s’ha preguntat si el professorat o el personal mèdic o el personal d’administració i serveis  de les diverses administracions i serveis públics tenien una vinculació permanent o temporal o si es tractava de personal contractat per empreses en serveis externalitzats, tothom ha prioritzat la qualitat i el servei a la ciutadania.

Des de la Intersindical denunciem la irresponsabilitat de moltes administracions públiques que no han dut a terme ofertes públiques, ni convocatòries de processos selectius durant dècades, incomplint la normativa de manera flagrant.  Però encara és més greu quan ara es convoquen processos selectius que per una banda poden expulsar el coneixement i l’experiència de moltes persones que no han pogut optar a ocupar definitivament les places i això comportarà una pèrdua immediata de la qualitat dels serveis públics i per l’altra condemna a la pèrdua del lloc de treball a col·lectius que no podran optar a nous llocs de treball. En altres casos, la precarietat de la plantilla fa que estiguem fins i tot fora de la legalitat vigent i es pateix una vertadera emergència que fins pot comprometre el futur dels serveis públics.

Des de la Intersindical sabem que calen reformes legislatives, algunes d’elles fora de Catalunya, però també sabem que per solucionar aquest problema calen decisions valentes i per això reclamem al proper Govern de la Generalitat, però per extensió a totes les administracions locals i als equips rectorals de les universitats públiques catalanes, l’establiment de mesures immediates per solucionar aquesta situació que afecta a persones treballadores, a la qualitat dels serveis públics i a la ciutadania.