La taxa d’atur juvenil és d’un 34% a Catalunya

L’EPA del tercer trimestre del 2020 estima la xifra de persones joves de 16 a 29 anys a Catalunya en 1.139.600, el 18% del total de la població catalana. D’aquestes, sis de cada deu són actives laboralment, és a dir, o treballen o busquen feina. Actualment, hi ha gairebé 500.000 persones joves ocupades, el 15% del total, segons l’Observatori del Treball.

Tot i que la taxa d’ocupació juvenil ha crescut 3,3 punts, situant-se en el 43,8%, és encara 30 punts inferior a la taxa de les persones de 30 a 64 anys. L’atur jove català s’estima en un 33,9%, això són 169.000 persones. Representen un 25,3% de l’atur total, enfront una taxa del 10,7% entre les persones a partir de 30 anys.

La pèrdua d’ocupació juvenil durant al darrer any, de crisi sanitària, ha estat més intensa en els col·lectius amb menys formació. Entre les activitats econòmiques que més afiliacions han perdut, destaquen el comerç al detall, excloent els vehicles de motor (3.227 menys), els serveis de menjar i begudes (2.831 menys) i les activitats esportives i d’entreteniment (2.666 menys). Les que han guanyat més afiliacions juvenils han estat l’educació (5.620 més), les activitats relacionades amb l’ocupació (2.620 més) i les activitats sanitàries (2.445 més).

En termes generals, els últims mesos el col·lectiu jove s’ha vist més beneficiat que el conjunt de la població per la represa de l’activitat econòmica. Per contra, respecte d’un any abans, el balanç és més negatiu per la població juvenil que presenta un descens d’ocupació més acusat.