L’atur registrat a Catalunya pateix l’increment més gran des de 2013

A Catalunya, es comptabilitzen 508.081 persones aturades registrades a les oficines de Treball a mes de gener. Això són 10.470 persones més que el desembre 2020. L’atur acostuma a incrementar-se el mes de gener; el d’enguany, però, és l’augment més pronunciat des de 2013.

Respecte del mes anterior, l’atur ha augmentat en tots els col·lectius analitzats. Per sexe, l’increment ha estat idèntic entre homes i dones, un 2,1%. Per edat, ha estat molt més intens entre les persones joves de menys de 25 anys (+5,8%). Per sectors econòmics, les persones que no tenien una ocupació anterior representen l’increment més elevat de l’atur (+2,7%), juntament amb els serveis (+2,4%) i l’agricultura (+1,2%). En canvi, la indústria i la construcció tenen ascensos més moderats (+0,7% i +0,5%, respectivament). Territorialment, Lleida despunta com la demarcació que més ha patit l’augment de l’atur (+3,3%), seguida de Tarragona i Girona (+2,6% i +2,5%, respectivament).

Interanualment, a les Illes es produeix l’increment de l’atur registrat més pronunciat (+37%), seguida de Catalunya (29,1%) el País Valencià (22,2%). L’augment de l’atur a Catalunya és molt pronunciat en tots els col·lectius. Els homes presenten un creixement més intens que les dones (+33,3% i +25,8%, respectivament). Les persones menors de 25 anys protagonitzen l’augment més fort (+45,4%), molt per sobre de les persones de 25 i més anys (+27,8%). Sectorialment, l’atur s’incrementa amb més intensitat entre les persones que no tenien una ocupació amb anterioritat (+36,4%), en l’agricultura (+32,4%) i els serveis (+30,4%). Girona (+33,1%) experimenta l’increment més fort, seguida de Lleida (+29,7%), Barcelona (+28,8%) i Tarragona (+27,3%).