La regulació dels lloguers no es toca! Defensem la sobirania del Parlament

El passat 9 de setembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, més coneguda com la Llei de Regulació de Lloguers de Catalunya. Aquesta va suposar una fita històrica per la societat catalana que, des d’aleshores, gaudeix d’una legislació pionera a l’estat espanyol que té com a objectiu combatre l’especulació amb el preu del lloguer i contribuir a protegir el dret a l’habitatge.  

Una llei impulsada pel Sindicat de Llogateres amb un ampli suport social -amb més de 4.000 entitats de la societat civil catalana – que va posar de manifest la necessitat de posar fi a l’escalada dels preus de lloguer. Es va interpel·lar a Govern i grups parlamentaris perquè adoptessin mesures per garantir lloguers assequible i per vetllar pel dret a l’habitatge digne a Catalunya.  

Tres mesos després de l’entrada en vigor de la regulació de preus, el Partit Popular, ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei catalana, elaborat pel mateix bufet d’advocats que presideix el exlíder de Ciutadans, Albert Rivera. El PP ha actuat com a corretja de transmissió del lobby immobiliari i del rendisme, que actualment està representat per entitats com ASVAL, Asocimi i altres organitzacions que han cooptat el mercat immobiliari a l’Estat durant els últims 10 anys i a qui no els interessa la vigència d’una regulació de lloguers. Convé recordar que va ser el PP qui l’any 2013 va reduir els contractes de lloguer de 5 a 3 anys i qui va canviar el règim fiscal de les Socimis perquè no paguessin impost de societats. És el mateix partit que ara, justificant-se en un conflicte de competències, pretén tombar una regulació que està donant alè a les milers de llogateres que han deixat de patir pujades abusives als contractes.  

La Intersindical i diverses entitats i organitzacions signants d’aquest manifest sabem que declarar inconstitucional aquesta llei significa no garantir el dret a un sostre digne. Per això, volem expressar:    

  • El rebuig a la voluntat del PP de tombar la llei de regulació catalana.
  • La defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya.
  • L’aplicació de la llei de contenció i regulació dels lloguers. 

Finalment, manifestem que aquest acord de país no el tomba cap tribunal. La Regulació no es toca!