La sectorial d’Administracions Locals de la Intersindical-CSC, que agrupa més de 200 delegats/des i gairebé el 7% de la representació sindical en el conjunt dels ens locals a Catalunya, denuncia que diversos ajuntaments catalans es troben amb el mandat caducat un cop han transcorregut més de quatre anys des de les darreres eleccions sindicals.

La normativa actual dona la potestat per a la convocatòria d’eleccions als sindicats representatius o bé als sindicats amb representació amb més d’un 10% de representació global als ens locals o en l’ajuntament, consell comarcal o diputació en concret.

Actualment això passa en diversos ajuntaments, com ara Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Farners, Sant Pere Pescador; les Borges Blanques o Cerdanyola del Vallès, on la Intersindical-CSC no hi tenim representació però ens trobem en condicions de presentar-nos als comicis per triar la representació del personal. Tanmateix, els sindicats majoritaris es neguen a la convocatòria d’eleccions, negant el dret democràtic dels treballadors i de les treballadores a escollir la seva representació sindical, amb l’objectiu d’impedir que la Intersindical-CSC, en constant creixement a les administracions locals, assoleixi el percentatge del 10% per ser considerat sindicat representatiu en aquest àmbit.

L’actual situació de pandèmia no pot ser un obstacle per la celebració d’eleccions. La Intersindical-CSC fa temps que demanem la implementació del vot electrònic, tal com recull l’article 44.a) de l’EBEP, petició que compta amb l’oposició frontal dels sindicats CCOO i UGT a les meses electorals on s’ha plantejat, amb amenaces d’impugnació de les eleccions si es portés a terme, tal i com ha passat aquesta setmana a la Diputació de Tarragona.

Existeixen diverses aplicacions informàtiques que permetrien l’ús del vot electrònic garantint la confidencialitat del vot; la facilitat de la votació als treballadors i a les treballadores amb el màxim de garanties sanitàries en temps de pandèmia, així com una reducció de costos econòmics a les administracions en desplaçaments i el foment de la participació en les eleccions sindicals com eina democràtica dels treballadors i de les treballadores.

És per aquesta raó que la Intersindical-CSC hem realitzat un preavís d’eleccions sindicals per al personal funcionari de l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, malgrat no tenir la condició de sindicat representatiu, denunciant davant el Departament de Treball que, en aquest cas, 319 funcionaris/àries no poden exercir el seu dret a vot a les eleccions sindicals malgrat fa més d’un any que s’haurien d’haver convocat.

@cscAcció SindicalLa sectorial d’Administracions Locals de la Intersindical-CSC, que agrupa més de 200 delegats/des i gairebé el 7% de la representació sindical en el conjunt dels ens locals a Catalunya, denuncia que diversos ajuntaments catalans es troben amb el mandat caducat un cop han transcorregut més de quatre anys des...SOM el sindicat independentista i de classe