Des de la Intersindical-CSC volem aportar una anàlisi més pausada de la Proposición de Ley de coordinación de los SPEIS en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Recordem que és una proposta creada per la CUBP (Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales) i presentada pel Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos que ha rebut el suport del PSOE, PP, Ciudadanos i VOX.

És una proposta de llei que aporta moltes millores, especialment pensades i destinades a la majoria de cossos de bombers de l’estat, on bona part es troben en una situació de precarietat constant. Aquesta llei permet que molts bombers i bomberes puguin accedir al funcionariat, s’homogeneïtzi la prestació de serveis, es disposi d’una assegurança de vida, es dictamini la ubicació dels parcs i la dimensió de les seves plantilles, es formalitzi l’accés directe a funcionari amb nivell C1…

Bona part d’aquestes i altres millores ja estan assolides en els Bombers de la Generalitat de Catalunya i certament algunes altres aportarien millores al conjunt de bombers i bomberes catalans.

Desgraciadament veiem que les contrapartides superen amb escreix les millores que puguem adquirir. La uniformitat de cada cos, la ubicació dels parcs, les isòcrones d’actuació, els mínims de plantilla, els horaris i condicions laborals, l’adquisició de vehicles i material, part de la gestió de la formació, la selecció de nou personal i el seu accés, la promoció interna, la coordinació entre serveis d’extinció… vindran marcades pels criteris centrals amb un estàndard global per tot l’Estat.

Les capacitats de decisió i gestió tant de Bombers de la Generalitat com Bombers de Barcelona quedarien molt limitades per la creació d’una Dirección General de Bomberos sota la tutela del Ministerio del Interior.

Paral·lelament, s’ha de preveure que la representació tant sindical com dels SPEIS autonòmics i locals quedarien diluïts en una Comisión Estatal de Coordinación on el pes dels representants catalans seria anecdòtica.

En perspectives d’un futur incert, emplacem tant a la Direcció General com a les administracions catalanes a accelerar una reforma urgent de la Llei de regulació de SPEIS 5/1994 per millorar tots els punts dèbils, escoltar les necessitats dels bombers i bomberes i treballar conjuntament en les esmenes en la Ley de coordinación de los SPEIS necessàries per protegir i blindar tant el cos de Bombers de la Generalitat com els Bombers de Barcelona davant una llei estatal pensada en homogeneïtzar i centralitzar els bombers de tot l’Estat.

Des de la Intersindical-CSC comprenem que aquestes millores són beneficioses per la majoria de bombers i bomberes de l’Estat i han de servir perquè el nostre Govern ens valori com ens mereixem i comencem a treballar amb celeritat en una actualització de la Llei catalana de regulació de SPEIS 5/1994.

Però insistim que l’experiència amb els diferents governs espanyols i les seves lleis centralistes comporten una pèrdua de competències i autogestió en l’àmbit català. El risc que aquest o futurs governs centrals modifiquin la llei per tal de limitar encara més les competències autonòmiques i locals és un perill que NO ens hem de permetre.

@cscAcció SindicalDes de la Intersindical-CSC volem aportar una anàlisi més pausada de la Proposición de Ley de coordinación de los SPEIS en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Recordem que és una proposta creada per la CUBP (Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales) i presentada pel Grupo Parlamentario Confederal...SOM el sindicat independentista i de classe