La Intersindical-CSC Sanitat no ens sentim interpel·lats per la vaga convocada només per al personal facultatiu de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Tot i que creiem en la necessitat de mobilitzacions per a reclamar una Atenció Primària de qualitat, creiem aquesta som tots/es els seus i les seves professionals, no només un categoria laboral en concret (facultatius).

Els problemes de falta de finançament i desinversió, que aquesta pandèmia està posant al descobert, afecten a totes les categories laborals de Primària: medicina, infermeria, TCAI, gestió i serveis, treballadores socials… Totes estan patint amb cruesa la manca d’inversió durant anys, així com les retallades que arrosseguem des del 2010. L’Atenció Primària està al límit del col·lapse i els seu personal, extenuat.

Creiem que és imprescindible considerar els i les professionals de l’atenció primària com a un equip i per això reivindiquem el dret i el deure de buscar una solució global per a tothom. Per tant, emplacem la resta de sindicats de l’ICS, entitats primaristes i col·legis oficials a treballar de forma conjunta una proposta consensuada per enfortir la Primària i un calendari de mobilitzacions per aconseguir revertir les retallades, millorar les condicions de treball del personal, garantir una atenció al servei de la ciutadania i una sanitat pública de qualitat.

@cscAcció SindicalLa Intersindical-CSC Sanitat no ens sentim interpel·lats per la vaga convocada només per al personal facultatiu de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Tot i que creiem en la necessitat de mobilitzacions per a reclamar una Atenció Primària de qualitat, creiem aquesta som tots/es els seus...SOM el sindicat independentista i de classe