Som a les portes d’un nou curs acadèmic que és un gran repte, un curs plenament afectat per la COVID19 i les incerteses i condicionants derivats d’aquest context, tant pel que fa als aspectes sanitaris com socioeconòmics.

La resposta a aquesta crisi té dos pilars imprescindibles: el sector sanitari, que ha mostrat el seu coratge i voluntat de servei malgrat la precarietat del sector, i la recerca científica. Des de la Intersindical-CSC considerem que l’ingent esforç de la comunitat científica pot donar fruit aviat, i conduir a una millora de les condicions epidemiològiques relacionades amb la Sars-CoV-2. Quan la societat demana respostes a la comunitat científica és quan es posa de manifest la vàlua de la inversió en ciència i tecnologia i la tasca essencial del sistema universitari formant professionals competents dels que acaben depenent les nostres vides. És urgent que s’entengui que la inversió en universitats, recerca i sanitat, entre altres, té un retorn directe a la societat, i ara com ara és del tot insuficient.

 En aquestes circumstàncies, desitgem molta sort i encert a tota la comunitat universitària: a tot l’alumnat, al professorat i personal d’administració, a qui cal agrair molt el sobreesforç que han fet durant  la pandèmia!

Des de la Intersindical-CSC continuem posant de manifest les mancances endèmiques del sistema universitari català i les polítiques de fets consumats dels seus equips rectorals. En l’actual context i per tal d’iniciar el nou curs amb mínimes garanties, reclamem a les universitats catalanes que afrontin aquesta “Represa” assegurant els següents aspectes:

LA PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE LES PERSONES ENFRONT EL SARS-CoV-2:

  • Cal establir procediments clars i inequívocs de prevenció i protecció per al conjunt de membres de la comunitat universitària. Procediments que han d’estar acordats amb el respectius comitès de prevenció de riscos laborals i que han de ser coneguts i informats al conjunt de membres de la comunitat universitària.
  • Cal facilitar el treball no presencial per al personal especialment vulnerable al SARS:CoV-2 amb l’objectiu de protegir la seva salut.
  • Cal agilitzar els processos de detecció del SARS-CoV-2 i quan es detecta un cas dins la comunitat cal emprar un criteri de màxima prudència:  suspendre temporalment la docència presencial en un grup concret o confinar una unitat de treball davant d’un cas potencial de SARS-CoV-2 per afavorir tallar la cadena de contagi i contribuir al manteniment de l’activitat universitària en l’entorn més immediat.

ELS DRETS LABORALS: 

  • Cal afrontar la regularització de les plantilles universitàries. El grau de precarietat entre el personal acadèmic i de serveis és insostenible i injustificable. I tanmateix, aquest és el personal que ha sostingut l’activitat universitària durant la crisi sanitària. És hora de dotar el sistema dels recursos necessaris per procedir a la contractació estable de personal acadèmic i de serveis que porten més d’una dècada impartint docència i realitzant les tasques estructurals que permeten el funcionament de les universitats catalanes. Per contra, denunciem que es continuen produint acomiadaments. Aquesta resposta indigna d’alguns centres a la precarietat i la manca de personal és totalment inacceptable. El que cal és dotar a la universitat dels recursos necessaris per oferir el servei de qualitat que la societat demanda.
  • Cal garantir permisos retribuïts no recuperables per a treballadors i treballadores amb fills menors de sis anys en quarantena.
  • Cal garantir la conciliació plena al personal amb persones a càrrec en quarantena o afectades pel tancament de centres escolars, de gent gran o altres.
  • Cal exigir a les empreses subcontractades que garanteixin els llocs de treball per al personal extern afectat per la COVID19, personal que reivindiquem que també forma part de la comunitat universitària.

ELS DRETS DIGITALS

  • S’ha de garantir l’accés universal a internet dels i les membres  de la comunitat universitària que ho necessitin com a mecanisme per a pal·liar l’escletxa digital derivada de la precarietat laboral que pateix la classe treballadora del nostre país i de les tarifes abusives dels operadors de telecomunicacions.   Aquesta mesura es pot fer efectiva de diverses maneres, en funció dels acords de cada universitat amb les empreses proveïdores.
  • S’ha de garantir el maquinari necessari a l’estudiantat, professorat i PAS que ho necessiti en cas de quarantena i/o confinament, com també per garantir la necessària semipresencialitat.

Aquestes mesures són cabdals per assegurar el servei públic de qualitat del sistema universitari públic de Catalunya, el seguiment del curs acadèmic per part de l’alumnat en les millors condicions possibles i els drets de conciliació i autoprotecció del personal universitari.

Finalment, des de la Intersindical-CSC volem tenir un record per a totes les víctimes de la COVID19 i per a les seves famílies.

@cscIntersindical-CSCSom a les portes d’un nou curs acadèmic que és un gran repte, un curs plenament afectat per la COVID19 i les incerteses i condicionants derivats d’aquest context, tant pel que fa als aspectes sanitaris com socioeconòmics. La resposta a aquesta crisi té dos pilars imprescindibles: el sector sanitari, que ha...SOM el sindicat independentista i de classe