La figura de l’autònom es va crear per tal de fer entrar els professionals independents dins el sistema estatal d’imposició, sense que haguessin de convertir-se en treballadors. És per això que molts companys se sobten que hi hagi dins d’un sindicat de treballadors per compte d’altri, una sectorial dedicada als autònoms.

L’autònom era la materialització de la classificació fiscal del burgès que no era empresari: el petit botiguer, el metge, l’advocat, el professional lliure en general, i també del pagès, que es quedava a mig camí entre empresa i treballador. Per això, sempre ha estat al marge tant de la gran empresa com de les classes treballadores. Tanmateix, quan l’economia és al servei de les grans corporacions  amb poques limitacions ètiques i legals amb els drets dels treballadors i de les treballadores en entredit, la figura de l’autònom ha esdevingut en l’eina preferent per despullar els treballadors de protecció i drets, convertint-los en semi- esclaus d’un sistema que només cerca el lucre en lloc del benestar.

Quina és la realitat de la figura de l’autònom avui?

És clar que queden els autònoms que s’assemblen més a una PIME que no pas a un “treballador independent” com se l’anomena en anglès, però la realitat avui és que cada vegada més, les grans empreses es deslliguen de la societat on prosperen, i de les persones que hi treballen. Les empreses bolquen totes les responsabilitats i càrregues inherents a tenir empleats, fent-les assumir pel treballador mentre manté tot el guany.  La subcontractació de serveis s’està convertint en una lacra per els drets dels treballadors, i la figura de l’autònom n’és l’exponent més extrem. Quants treballadors de grans empreses són acomiadats, per després seguir treballant per la mateixa empresa, però sense el vincle i la protecció que ofereix un contracte laboral? Quants cercadors de feines es troben amb una oferta on, ja directament, no se l’incorpora a cap plantilla? Empreses de neteja, companyies aèries, taxistes, transportistes i què dir dels treballadors “de” Glovo?  Tot això treu obligacions a l’ocupador i drets als treballadors i treballadores.

Tal com està la legislació actual, on s’ha anat cap a un model desregulador per desprotegir els treballadors,  la majoria d’autònoms  s’està convertint en una de les escales més baixes de la classe treballadora, sense gairebé drets laborals i sense capacitat d’organitzar-se amb la resta de companys i companyes perquè no treballen a cap empresa, només venen ‘serveis’.

La Intersindical-CSC, sindicat de TOTES I TOTS els treballadors.

És per això que tenir una sectorial d’autònoms, aquesta nova classe de treballadors sense protecció social i amb dificultats per organitzar-se, és necessària  que existeixi  dins d’un sindicat de classe i transformador.

La Intersindical-CSC és una opció real, útil i efectiva, per emparar el cada cop més nombrós col·lectiu de treballadors autònoms del país. Organitzar-se  com a autònom o autònoma a la Intersindical-CSC és una contribució a la millora de les condicions laborals, els drets socials i el benestar del conjunt de la classe treballadora dels Països Catalans

 

@cscEconomiaLa figura de l’autònom es va crear per tal de fer entrar els professionals independents dins el sistema estatal d’imposició, sense que haguessin de convertir-se en treballadors. És per això que molts companys se sobten que hi hagi dins d’un sindicat de treballadors per compte d’altri, una sectorial dedicada...SOM el sindicat independentista i de classe