La Intersindical-CSC, seguint els nostres principis de sindicat nacional i de classe que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones treballadores ha donat suport a la proposició de la Llei de Regulació dels Lloguers presentada pel Sindicat de Llogaters que ha estat presentada al Parlament de Catalunya i que ha rebut un ampli suport de la societat civil organitzada i també d’una majoria parlamentària que fa pensar que aquesta proposició arribarà a bon port.

La proposta legislativa té l’objectiu d’impedir pujades i fer baixar els preus a les 60 ciutats més tensionades de Catalunya, en un context d’emergència habitacional en el qual els preus de lloguer han augmentat 30 vegades més que els sous en els darrers 6 anys i que fa que les famílies catalanes destinin més del 50% dels seus ingressos a pagar el lloguer.

Les principals característiques de la Proposició de Llei són:

  • Tots els nous contractes de lloguer es regiran per aquesta regulació. Els seus efectes seguiran en vigor encara que hi hagi un canvi d’arrendatari.
  • Com a norma general, els nous contractes per habitatges que ja estaven llogats no podran superar el preu acordat en el contracte anterior.
  • Si l’habitatge tenia un preu per sobre de la mitjana de la seva zona, el nou contracte haurà de tenir com a valor màxim el valor que estableix l’índex de preus de la Generalitat. Això significa que s’atura l’escalada de preus i que es produiran baixades moderades a la meitat d’habitatges llogats, que actualment es troben per sobre del preu mitjà.
  • En el cas d’habitatges que es posen a lloguer per primera vegada, aquests hauran d’ajustar-se al preu mitjà que marqui l’índex.
  • La regulació preveu algunes excepcions per casos de gran rehabilitació, obres de millora, relació de parentiu entre propietari i llogater i altres règims de rendes. Així mateix, quedaran exempts de la regulació els habitatges d’obra nova, que no es veuran afectats per la regulació durant els primers tres anys.
  • La regulació es dotarà d’un règim sancionador que n’assegurarà el seu compliment.
  • Per primera vegada es reconeix a les organitzacions de llogateres i llogaters com a part en la mediació de conflictes entre arrendadors i arrendataris.

Podeu consultar la proposició de Llei aquí

@cscAcció SocialLa Intersindical-CSC, seguint els nostres principis de sindicat nacional i de classe que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones treballadores ha donat suport a la proposició de la Llei de Regulació dels Lloguers presentada pel Sindicat de Llogaters que ha estat presentada al Parlament de...SOM el sindicat independentista i de classe