La Intersindical-CSC proposa la creació d’un grup de treball per l’assoliment de la reducció de les taxes d’interinitat a la Generalitat de Catalunya

La Intersindical-CSC va presentar a la Mesa Sectorial de Negociació de la Generalitat de Catalunya que es va celebrar ahir la proposta d’iniciar un nou per a solucionar la problemàtica de l’abús de la temporalitat a l’administració pública.

Un cop conegudes la sentència del TJUE sobre la responsabilitat de les administracions públiques en l’abús de la temporalitat del personal interí i les recents sentències 252/2020 del Tribunal Contenciós Administratiu d’Alacant i la STS 1278/2020 queda palès el fracàs del PESCO en l’objectiu de la reducció de la taxa de temporalitat i establir la responsabilitat de l’administració.

Per aquest motiu la Intersindical-CSC plantegem en el marc de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Tècnic i Administratiu, l’inici d’un procés de negociació entre l’Administració de la Generalitat i la representació social, per valorar crear un marc de negociació davant la situació actual, més enllà dels actuals PESCO (que eren previs a la sentència del TJUE i de la sentencia del tribunal d’Alacant) per procurar trobar una sortida acordada, sent proactius, sense esperar al transposició normativa, i evitar iniciar un procés de judicialització del conflicte, una vegada vist que alhora en el calendari facilitat en el Grup de Treball de la setmana passada, en cap cas en un termini raonable es reduiria la temporalitat i interinitat al 8% que estableix com a recomanable la Unió Europea.

Tenim instruments dins de la legislació actual que no s’han utilitzat i que podrien formar part de la solució com ara la utilització del concurs de mèrits per l’accés a la funció pública que permet l’art. 61 de l’EBEP.

L’objectiu que perseguim està clar: reduir la temporalitat i no només estabilitzant places sinó el major nombre de persones. Al mateix temps, volem garantir el dret a la promoció interna del personal funcionari de carrera i la igualtat d’accés a la Funció Pública.  Des de la Intersindical-CSC denunciem que l’Administració es torni a tancar en banda i a esperar solucions que li vinguin donades des de l’Administració estatal.