La Intersindical-CSC reclama que la compensació del Govern per al personal sanitari sigui igual per a tots/es els/les treballadores

La Intersindical-CSC Sanitat ha enviat una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, on qüestiona els criteris que es volen fer efectius en el Decret Llei de gratificació als professionals del sistema de salut català i de les residències públiques. En la missiva, el sindicat manifesta la seva disconformitat en què la retribució extraordinària sigui diferent en funció de les categories professionals, ja que considera que és una mesura classista. En aquest sentit, ha convocat avui concentracions aquesta tarda davant dels centres sanitaris de tot Catalunya amb el lema: “Sanitat: tots som iguals?”

La Intersindical-CSC creu que la Covid-19 no entén de categories i que els i les professionals han treballat en aquesta crisi sanitària com un equip. El sindicat considera que una gratificació lineal seria el més just, ja que la distinció per categories professionals ja es fa amb el sou. Si el que es vol és gratificar “el compromís, el sobresforç” (i també cal dir-ho, l’alt risc), aquesta compensació hauria de ser repartida de manera equitativa.

Així mateix, la Intersindical-CSC valora la tasca imprescindible del personal de neteja, tan propi com extern, per fer front a la pandèmia i creu que aquests/es professionals també es mereixen el reconeixement.

En la carta, el sindicat demana consolidar un plus de perillositat en les retribucions i que aquesta compensació no endarrereixi la necessària reformulació del sistema de salut català. La Intersindical-CSC creu que és urgent i necessari revertir les retallades i incrementar la despesa en Salut, amb els objectius d’incrementar el nombre de professionals, millorar les condicions laborals i fomentar la investigació i la innovació. És per tot això que es demana que es modifiquin els criteris de compensació anunciats.