El cessament d’activitat es converteix en una sorpresa pels autònoms de cara a la declaració de la renda

El cessament d’activitat que han rebut els autònoms derivat del Covid-19, té el mateix tracte fiscal que podria tenir una prestació d’atur.  Per tant l’import rebut no correspon a un ingrés de l’activitat econòmica del autònom, i per això no haurem d’incloure aquest ingrés en el model 130.

Cal informar i és molt important recordar que per altra banda que sí haurem de reflectir la quantitat rebuda en la nostra declaració de renda corresponent a 2020 com a un pagador més, rebent el mateix tracte que ho faria una prestació d’atur.

La segona cara d’aquesta prestació és el retorn de les quotes d’autònom d’aquells que després de pagar-les en termini i estan en cessament d’activitat la Seguretat Social procedeix d’ofici al seu reemborsament.  Aquest retorn de quotes si que l’haurem de reflectir en el nostre model 130, en el trimestre a què corresponguin, sense tenir en compte la data del reemborsament efectiu.

El que succeeix en aquest cas, és que més que perdonar el pagament el que la Seguretat Social està fent és tornar les quantitats pagades. Això també té les seves implicacions fiscals que es poden entendre com a part de l’activitat.