Per al futur de la indústria catalana, per al futur de les plantilles de Nissan i empreses auxiliars

Nissan ha confirmat aquest dimarts l’amenaça de tancar les plantes a Catalunya, deixant sense feina a 3.000 persones de forma directa i més de 25.000 més de forma tangencial. S’ha consumat la lògica de maximitzar els guanys per al capital, malgrat les evidències conforme la rendibilitat d’aquests centres, així com una possible reconversió sobre la taula que encara permetia esclarir-ne més el futur. Els prop de 180 milions de recursos públics abocats en l’empresa durant els darrers deu anys poc han pesat en la decisió de la propietat. En primer lloc i sense fissures, la Intersindical-CSC mostra tota la solidaritat i suport a les persones afectades i que han lluitat amb dignitat pel seu treball.

Davant d’aquesta greu situació, que condemna milers de famílies i que pot tenir un efecte arrossegament en el sector, cal que les administracions no es quedin amb els braços plegats. Cal plantejar accions radicals amb els treballadors i les treballadores i el conjunt de la força productiva i sindical del país, posant damunt la taula la possibilitat de nacionalitzar i posar sota control de la plantilla aquests centres. Estan més que amortitzats pels guanys anuals de Nissan i pel suport públic rebut fins ara. En cas d’acord amb les persones treballadores, cal un acompanyament per reconvertir la producció amb criteris ecològics i socials.

En segon terme i més a mig i llarg termini, cal emprendre una acció decidida per reindustrialitzar el país. En el marc de globalització actual, en què primen els guanys privats i la competència es basa sobretot en baixos salaris, cal apostar per un nou model productiu arrelat al territori i al servei d’una transformació de la indústria tradicional. Cal posar-se les piles i afrontar el futur del sector de forma decidida, centrant els esforços en la indústria ecològica i en la indústria de tecnologies punteres. També, però, cal buscar vies per lligar el capital i la mà d’obra, amb fórmules de producció de tall cooperatiu i amb una estreta col·laboració entre el sector públic i la iniciativa dels treballadors i les treballadores. L’actual moment de repensament i crisi global ha de suposar una oportunitat per afrontar aquest imprescindible repte.