Archives for 14/05/2020

Diversos

Curs virtual de de preparació d’oposicions del cos de gestió (A2). Temari general i temari opció general (75 temes) de la Generalitat de Catalunya

Està adreçat a persones que volen accedir al cos de gestió específicament per l'opció general, de la Generalitat, ja siguin interins o no estiguin treballant a l'administració.  Aquest curs té una durada de 10 mesos. El contingut del curs és el següent: Temari actualitzat Actualitzacions del temari (mentre duri la preparació del curs amb preparador/a) Test de suport de cada tema (10 preguntes) amb les respostes per a autocorrecció Quatre tests transversals (50 preguntes per test –diferents a les preguntes dels tests de suport–) Altres materials i enllaços a pàgines web d’interès Xat en línia per resoldre dubtes (un xat per cada bloc temàtic) Possibilitat de fer consultes a traves del fòrum, es responen 2-3 vegades a la setmana.  Accés al fòrum per veure les consultes plantejades pels alumnes inscrits en el curs, així com les respostes obtingudes Els materials s’aniran publicant de forma progressiva, d’acord amb el calendari publicat a l’inici del curs. Preu: Pagament mensual Pagament únic Pagament fraccionat (primer i tercer mes) Persones afiliades (+12 mesos) 45 euros/mes 380 euros Primer pagament: 300€ Segon pagament: 130€ Persones afiliades (-12 mesos) 55 euros/mes 465 euros Primer pagament: 350€ Segon pagament: 170€ Persones no afiliades 65 euros/mes 550 euros Primer…
Llegir més
Diversos

Curs virtual de preparació d’oposicions cossos d’administració especial. Cossos de titulació superior (A1) i cossos de diplomatura (A2). Temari comú de la Generalitat de Catalunya

El temari consisteix en 25 temes que són comuns a tots els cossos especials A1 i A2. La previsió per enguany afecta a diversos cossos especials, adreçat a persones amb les titulacions d’accés als cossos específics corresponents. Aquest curs té una durada de 6 mesos. El contingut del curs és el següent: Temari actualitzat Actualitzacions del temari (mentre duri la preparació del curs amb preparador/a) Test de suport de cada tema (10 preguntes) amb les respostes per a autocorrecció Dos tests transversals (50 preguntes per test –diferents a les preguntes dels tests de suport–) Altres materials i enllaços a pàgines web d’interès Xat en línia per resoldre dubtes (un xat per cada bloc temàtic) Possibilitat de fer consultes a traves del fòrum, es responen 2-3 vegades a la setmana.  Accés al fòrum per veure les consultes plantejades pels alumnes inscrits en el curs, així com les respostes obtingudes Els materials s’aniran publicant de forma progressiva, d’acord amb el calendari publicat a l’inici del curs Preu: Pagament únic Pagament fraccionat (primer i segon mes) Persones afiliades (+12 mesos) 250 euros Primer pagament: 200€ Segon pagament: 100€ Persones afiliades (-12 mesos) 300 euros Primer pagament: 250€ Segon pagament: 110€ Persones no afiliades 360…
Llegir més
Diversos

Curs virtual de de preparació d’oposicions d’administratius (C1) de la Generalitat de Catalunya

Està adreçat a persones que volen accedir al cos d’administratius, de la Generalitat, ja siguin interins o no estiguin treballant a l’administració. Aquest curs té una durada de 10 mesos (amb preparador/a) i serà accessible 3 mesos després de la finalització del curs (sense suport de preparador/a) El contingut del curs és el següent: Temari del cos administratiu actualitzat (35 temes).- DOGC nº 8017, de 5 de desembre de 2019.  Actualitzacions posteriors del temari. Test de suport de cada tema (10 preguntes per cada tema). Tres tests transversals (50 preguntes per test –diferents a les preguntes dels tests de suport–). Supòsits pràctics amb solucions (tres supòsits transversals). Altres materials i enllaços a pàgines web d’interès Possibilitat de fer consultes a traves del fòrum, que es respondran 2/3 vegades per setmana.  Accés al fòrum per veure les consultes plantejades pels alumnes inscrits en el curs, així com les respostes obtingudes Xat en línia per resoldre dubtes (5 xats durant tot el curs) El material s’anirà penjant de forma progressiva, d’acord amb el calendari publicat a l'inici del curs. Preu matrícula: Persones afiliades (+12 mesos) Persones afiliades (-12 mesos) Persones no afiliades Pagament mensual 40 euros/mes 50 euros/mes 60 euros/mes Pagament únic 360…
Llegir més
Diversos

Curs virtual de de preparació d’oposicions d’auxiliars administratius (C2) de la Generalitat de Catalunya

Està adreçat a persones que volen accedir al cos d’auxiliars administratius, de la Generalitat, ja siguin interins o no estiguin treballant a l’administració. Aquest curs té una durada nou mesos (amb preparador/a) i serà accessible 3 mesos després de la finalització del curs (sense suport de preparador/a) El contingut del curs és el següent: Temari del cos administratiu actualitzat (35 temes).- Ja que Funció Pública ha anunciat que canviarà el temari actual del cos d’auxiliars administratius, i que ja ha publicat el nou temari del cos administratiu, considerem més adient utilitzar el nou temari del cos administratiu, sens perjudici de què quan es publiqui el nou temari d’auxiliars administratius l’adaptarem a la major brevetat que ens sigui possible i sense cap cost pel nostre alumnat, tenint en compte que el nou temari d’auxiliars serà molt similar al publicat pel cos d’administratius. Actualitzacions posteriors del temari (nou temari d’auxiliars administratius) Test de suport de cada tema (10 preguntes per tema).- Els tests s’adequaran també al nou temari d’auxiliars administratius quan aquest surti publicat. Tests transversals (quatre tests de 50 preguntes –diferents a les preguntes dels tests de suport–) una vegada actualitzat el temari- Supòsits pràctics amb solucions (4 supòsits transversals) que…
Llegir més
Diversos

Curs virtual de de preparació d’oposicions subalterns (E) de la Generalitat de Catalunya

Està adreçat a persones que volen accedir al cos de subalterns, de la Generalitat, ja siguin interins o no estiguin treballant a l'administració.   Aquest curs té una durada de 5 mesos (amb preparador/a) i serà accessible 3 mesos després de la finalització del curs (sense suport de preparador/a) El contingut del curs és el següent: Temari actualitzat (10 temes) d'acord amb la Resolució PDA/1395/2019, de 21 de maig Actualitzacions del temari (mentre duri la preparació del curs amb preparador/a) Test de suport de cada tema (10 preguntes) amb les respostes per a autocorrecció Quatre tests transversals (30 preguntes per test –diferents a les preguntes dels tests de suport–) Tres supòsits pràctics amb solucions Altres materials i enllaços a pàgines web d’interès Vídeos resum de cada tema Xat en línia per resoldre dubtes (3 xats durant tot el curs) Possibilitat de fer consultes a traves del fòrum, es responen 2-3 vegades a la setmana.  Accés al fòrum per veure les consultes plantejades pels alumnes inscrits en el curs, així com les respostes obtingudes El material s’anirà penjant de forma progressiva, d’acord amb el calendari publicat a l'inici del curs. Preu matrícula: Pagament únic Pagament fraccionat (primer i tercer mes) Persones no afiliades…
Llegir més