Resum de mesures bàsiques de prevenció de la Covid-19 per a les administracions locals

La Intersindical-CSC ha elaborat una guia amb les principals mesures bàsiques de prevenció de la Covid-19 pensada per a les administracions locals catalanes.

Amb aquesta guia la Intersindical-CSC vol assegurar al personal públic les mesures que ha de prendre, en especial en relació al subministrament dels equips de protecció individual (EPI) que siguin adequats i suficients per desenvolupar les tasques encomandes.

Un segon conjunt de mesures que es recomanen van adreçades a col·lectius concrets, com ara personal d’oficina, personal d’oficina amb atenció ciutadana, personal de treball a la via pública i personal sanitari (Treballadors/es Familiars).

Podeu consultar la guia aquí