La Intersindical-CSC ha elaborat una guia amb les principals mesures bàsiques de prevenció de la Covid-19 pensada per a les administracions locals catalanes. Amb aquesta guia la Intersindical-CSC vol assegurar al personal públic les mesures que ha de prendre, en especial en relació al subministrament dels equips de protecció individual (EPI) que siguin adequats i suficients per desenvolupar les tasques encomandes. Un segon conjunt de mesures que es recomanen van adreçades a col·lectius concrets, com ara personal d'oficina, personal d'oficina amb atenció ciutadana, personal de treball a la via pública i personal sanitari (Treballadors/es Familiars). Podeu consultar la guia aquí  
Llegir més