La Intersindical-CSC preocupada pel camí que prendrà la indústria catalana per la crisi del coronavirus: col·lapse de les indústries o tancament d’empreses

La Federació d’Indústria de Catalunya (FIC) de la Intersindical-CSC ha manifestat la seva preocupació per les conseqüències que està tenint i tindrà la pandèmia de la Covid-19 pel sector industrial.   Des del sindicat republicà es vol recordar que una part del sector ha estat considerat serveis essencials pels diferents reials decrets del Gobierno de España, però que tot i això és aquest sector el que presenta un major nombre de percentatge d’ERTO, donat que més del 20% dels seus treballadors actius està afectat per expedients de regulació temporal d’ocupació.  És en aquest sentit que es posa de manifest que moltes empreses del sector han decidit presentar ERTO a aquell personal que no du a terme tasques essencials dins els centres de treball, sense tenir en compte que aquests serveis auxiliars esdevenen imprescindibles pel bon funcionament dels serveis que sí són essencials. Per aquest motiu, des del sindicat republicà es considera que les tasques essencials que es desenvolupen en el sector industrial poden arribar al col·lapse donat que no podran dur a terme les seves tasques amb totes les garanties.  

Tanmateix, des de la Intersindical-CSC considerem que en aquestes empreses que duen a terme serveis essencials l’administració de l’estat, que ha centralitzat les competències, no està facilitant el deure de protecció de la salut donat que no es duen a terme tests per detectar casos d’infecció entre les persones treballadores.  

A l’altra cara de la moneda es troben sectors de la indústria que han aturat completament el seu funcionament, donat que la posada en marxa després d’una llarga aturada comporta uns costos econòmics hi ha riscos molt importants que aquests ERTO actual acabin en destrucció de llocs de treball i ERO definitives.

Per aquests motius des de la Intersindical-CSC reclamem al Govern de l’Estat que retorni les competències necessàries a la Generalitat de Catalunya per facilitar el compliment del deure de protecció de la salut als centres de treball en el sector.

També es reclama al Govern de l’Estat que prohibeixi les ERTO al personal de les indústries que no es considera essencial i que per fer-ho faciliti ajuts a les empreses per evitar que la seva absència temporal per ERTO perjudiqui el bon funcionament dels serveis essencials que desenvolupa.

Considerem que cal un pla especial d’ajuts a les indústries que han aturat la seva activitat totalment per reduir els costos de la posada en marxa tan bon punt la situació sanitària ho permeti.

Finalment es demana a la Generalitat i a l’estat que es faci un Pla específic de desconfinament del sector industrial de manera que es tingui en compte la dependència d’unes indústries amb altres i que desconfinar de manera desigual pot portar a que hi hagi empreses que tornen a l’activitat però que no poden dur-la a terme perquè altres empreses encara no han tornat a treballar. Cal tenir molt present en aquest desconfinament a les empreses de subcontractes, moltes situades fora de Catalunya, que són vitals per a les activitats principals del sector industrial i que majoritàriament están patint ERTOs i també s’han fet acomiadaments.  És evident que cal dur a terme aquesta planificació del desconfinament industrial des d’una visió supraestatal donades les dependències globals que existeixen en el funcionament de les indústries del nostre país.