La Intersindical-CSC denúncia que l’aixecament del confinament i la tornada a l’activitat genera inseguretat i col·lapse

La decisió del govern espanyol d’aixecar el confinament amb la tornada a l’activitat laboral de tothom que no pugui dur a terme teletreball ha generat entre els treballadors i les treballadores un nivell important d’inseguretat i d’incredulitat.  Des de la Intersindical-CSC volem posar de manifest que un confinament absolut de 15 dies per, tot seguit, tornar als centres de treball esdevé una mesura totalment irresponsable, especialment quan no segueix les recomanacions dels experts que assessoren al Govern de l’estat ni tampoc les recomanacions de científics ni de personal sanitari, ni tan sols amb resultats que demostrin una consolidació en l’estancament o reducció de nous casos o de morts per la Covid-19.

Des de la Intersindical-CSC ja vam denunciar, amb la declaració inicial de l’estat d’alarma, que calia donar solucions a les persones treballadores amb persones a càrrec més enllà de les insuficients reduccions de jornada o permisos que treballadors i empreses poguessin acordar.  També vam denunciar la mesura del confinament absolut “a càrrec” de les persones treballadores amb un permís retribuït recuperable, ja que posava el cost de la mesura a les esquenes de les persones treballadores.  

Ara, amb la tornada a la situació inicial denunciem que el Govern de l’estat posa en mans de les empreses, treballadors i treballadores i sindicats la responsabilitat de la gestió de la salut i la seguretat en els centres de treball.  Davant d’una pandèmia com la que vivim el primer i únic responsable ha de ser aquell qui té o centralitza les competències, per tant si l’estat no és capaç de facilitar EPIs als centres de treball, si no és capaç de crear un subsidi per a treballadores i treballadors amb persones a càrrec, si no és capaç d’assegurar l’existència del teixit empresarial simplement el Govern d’Espanya no és ni competent ni útil per gestionar la crisi.

Denunciem el col·lapse provocat per l’aixecament del confinament als CAP amb persones que demanen la baixa mèdica per evitar anar a treballar ja sigui per por a la Covid-19 o com a única solució a poder tenir cura d’infants o persones a càrrec.

Denunciem que les mesures relacionades amb facilitar “mascaretes” a ciutats i pobles és més una campanya de publicitat que una mesura efectiva per assegurar la salut de la ciutadania i dels treballadors i de les treballadores.

Així doncs, des de la Intersindical-CSC tornem a reclamar un confinament total, amb mesures efectives perquè els treballadors i les treballadores ni perdin capacitat econòmica per sobreviure ni tampoc aquesta càrrega recaigui en el teixit de treballadores i treballadors autònoms, molt presents i nombrosos en el teixit català.