La Intersindical-CSC denuncia que administracions locals volen aplicar irregularment el permís retribuït i recuperable als seus empleats

Diverses administracions públiques catalanes, especialment del món local, han virat respecte la pretensió inicial de no fer recuperar les hores no treballades als seus empleats i empleades arran de la creació per part de l’Estat de la figura del permís retribuït i recuperable. Des de l’aprovació del reial decret-llei del govern espanyol del 29 de març, aquestes administracions han anunciat que exigiran que els treballadors i treballadores públiques compensin les jornades de confinament total d’entre el 30 de març i el 9 d’abril, forçant una normativa que no els habilita a fer-ho, motiu pel qual la Intersindical-CSC s’hi oposarà.

El sindicat republicà s’oposa en tots els camps al nou permís creat pel govern espanyol, ja que carrega més sobre les espatlles dels assalariats i les assalariades el cost de la crisi. En el sector públic, a més, constata que no és aplicable al personal funcionari o estatutari, atès que no es tracta jurídicament de treballadores o treballadors per compte d’altri, el subjecte que hi podria estar afectat. D’altra banda, tampoc és aplicable al personal laboral que presta serveis a les administracions públiques, ja que únicament se’n preveu l’aplicació al personal laboral que presta serveis en entitats del sector públic no subjectes a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

La Intersindical-CSC, a més, recorda que el reial decret-llei no obliga a imposar a les administracions i empreses a imposar aquest permís retribuït i recuperable, sinó que simplement “queden habilitats per” fer-ho. L’objectiu, a més, és “mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials”, i fer recuperar hores després de la pandèmia no respon a això. La incorporació de les empleades i empleats públics com a susceptibles de complir aquest permís, per tant, és irregular i lesiva pel benestar de les persones afectades. En aquest sentit, el sindicat lamenta que entitats com l’Associació Catalana de Municipis (ACM) avalin una visió tan restrictiva i vulneradora de drets laborals, ja que va enviar una nota informativa promovent l’aplicació d’aquest permís.

Des de la Intersindical-CSC, havíem denunciat que, des de l’inici del confinament, alguns ens locals havien avisat a les seves plantilles que aquells treballadors i treballadores que no fessin feines essencials presencials o que no poguessin mantenir el treball a distància haurien de recuperar aquells dies posteriorment. La pressió sindical va provocar que alguns d’aquests ajuntaments viressin i reconeguessin que no es podia tractar com a vacances els actuals moments de reclusió a casa en què, a més, molts dels seus empleats han de fer front a obligacions familiars.

La Generalitat, en aquest sentit, va aplicar -després d’un recurs de la Intersindical-CSC- el permís retribuït per deure inexcusable, de caràcter no recuperable, i bona part d’administracions i ajuntaments van seguir aquest exemple. No s’entén que ara alguns d’aquests virin i mirin de menystenir els drets laborals per l’absurditat d’imposar una mirada vella i carrinclona a les relacions laborals. És per això que la Intersindical-CSC denuncia i denunciarà aquesta situació i la batallarà allà on toqui.

 

Noticia relacionada: 
El confinament no són vacances: NO a la recuperació d’hores del personal dels ajuntaments (25.03.2020)