Diverses administracions públiques catalanes, especialment del món local, han virat respecte la pretensió inicial de no fer recuperar les hores no treballades als seus empleats i empleades arran de la creació per part de l'Estat de la figura del permís retribuït i recuperable. Des de l'aprovació del reial decret-llei del govern espanyol del 29 de març, aquestes administracions han anunciat que exigiran que els treballadors i treballadores públiques compensin les jornades de confinament total d'entre el 30 de març i el 9 d'abril, forçant una normativa que no els habilita a fer-ho, motiu pel qual la Intersindical-CSC s'hi oposarà. El sindicat republicà s'oposa en tots els camps al nou permís creat pel govern espanyol, ja que carrega més sobre les espatlles dels assalariats i les assalariades el cost de la crisi. En el sector públic, a més, constata que no és aplicable al personal funcionari o estatutari, atès que no es tracta jurídicament de treballadores o treballadors per compte d'altri, el subjecte que hi podria estar afectat. D’altra banda, tampoc és aplicable al personal laboral que presta serveis a les administracions públiques, ja que únicament se'n preveu l'aplicació al personal laboral que presta serveis en entitats del sector públic no…
Llegir més