La Intersindical-CSC reclamem mesures per evitar contagis al personal d’admissions dels centres sanitaris

La Intersindical-CSC, a través dels delegats i les delegades de prevenció de riscos laborals del sindicat a l’Institut Català de la Salut (ICS), denunciem una situació que s’ha anat agreujant a partir de l’aparició del coronavirus.

Des de fa temps la Intersindical-CSC lluitem perquè l’ICS instal·li mampares a tots els punts d’admissions dels centres sanitaris de Catalunya. En aquest moments, els hospitals sí que disposen d’aquesta protecció, però no els ambulatoris ni els consultoris d’atenció primària.

Darrerament, davant els mostradors s’hi estan posant cintes, lliteres, cadires i d’altres barreres físiques, totalment rudimentàries, amb l’objectiu de protegir el personal d’arreu de possibles contagis del coronavirus. A més, tots aquests elements impedeixen una bona comunicació entre el personal del centre i la persona usuària i fan que la protecció de dades sigui inadequada.

El personal d’admissions és el primer a entrar en contacte amb persones infectades, fet que provoca que estigui exposat a diferents agents biològics, ja sigui el coronavirus, les grips o d’altres. La Intersindical-CSC, per tant, urgeim que els protocols relatius a la proximitat amb la població siguin revisats i actualitzats i demana públicament a l’ICS que les mampares s’instal·lin a tots els centres sanitaris de Catalunya, per evitar els contagis i la propagació de virus.