La Intersindical-CSC reclamem l’establiment de protocols i criteris homogenis en l’assistència sanitària i en la informació que es facilita a la ciutadania

La Intersindical-CSC destaquem i valorem molt positivament la resposta dels diversos col·lectius professionals del sistema sanitari de Catalunya i la seva indiscutible professionalitat en la gestió de la pandèmia i de l’atenció a la ciutadania tant de manera presencial, telefònica com virtual.

De la mateixa manera volem denunciar les insuficients mesures que el Govern de l’Estat han posat al servei de la sanitat catalana, especialment amb el control centralitzat i innecessari de la sanitat pública donat que la gestió per part de la Generalitat ha estat molt correcta i molt més ràpida i adequada que les mesures estatals. Denunciem que aquesta intervenció estatal provoca, entre d’altres, manca de recursos econòmics i materials i ens unim a les queixes de diferents col·lectius sobre la manca de transparència de la gestió de material sanitari que estava destinat a centres catalans i no han arribat.

Ara bé, també volem posar de manifest que hi ha diversos aspectes que provoquen incertesa i que poden provocar vulnerabilitat en els drets de les persones treballadores.

Tenim constància de diverses respostes facilitades pel 061 i als CAP sobre com aconseguir la baixa mèdica en cas de patir el Covid-19 o bé per a persones de contacte directe i que per prescripció mèdica han de fer confinament, fins i tot preventivament mentre no es tenen els resultats del test, i també en com poder renovar la baixa laboral.  Reclamem una resposta clara, contundent i única a les preguntes que afecten i preocupen a la ciutadania:

  • Com puc aconseguir la baixa amb indicació expressa de Covid-19 si em demanen que em quedi a casa però no em fan el test?
  • Com puc aconseguir la baixa amb indicació expressa de Covid-19 si em demanen que em quedi a casa mentre espero als resultats del test?
  • Com puc aconseguir la baixa amb indicació expressa de Covid-19 si he donat positiu a la prova?  Com poden aconseguir les persones amb contacte intens la baixa amb indicació expressa de Covid-19 si em demanen que em quedi a casa una vegada em confirmen el positiu?

Des de la Intersindical-CSC considerem que una manera efectiva d’evitar el col·lapse telefònic i dels CAP és establir unes respostes clares i iguals arreu del territori que donaran tranquil·litat a la ciutadania.

En el marc dels drets laborals de les persones que treballen al sistema sanitari català entenem que en aquests moments hi ha determinats drets que s’han vist vulnerats durant una primera setmana amb molts canvis, però entenem que, en la mesura del possible, es tingui present que aquesta crisi tindrà una durada llarga i que cal cuidar a qui ens cuiden, especialment garantint la seva salut, descansos durant la jornada i entre jornades i també facilitant equips de prevenció individuals. La Intersindical-CSC demanem que, de forma esglaonada, es facin test de la Covid-19 a aquell personal que hagi estat en contacte amb pacients diagnosticats per facilitar que el personal sanitari asimptomàtic no es converteixi en agent transmissor i en cas de tenir el virus pugui prendre les mesures de confinament necessaris. Només si cuidem a qui ens cuiden podrem superar aquesta crisi i de la mateixa manera que cal evitar el col·lapse del serveis sanitaris cal vetllar per evitar el col·lapse dels i de les professionals.

La Intersindical-CSC també reclama que l’estudiantat i persones jubilades que han estat cridades a col·laborar en matèria d’assistència sanitària han de ser contractades dins el marc legal i vetllar perquè tinguin assimilats els drets a la resta de personal sanitari, especialment en matèria de responsabilitat d’aquest personal per les seves actuacions.