La Intersindical-CSC proposa una paralització de tota l’activitat econòmica que impliqui desplaçaments i no sigui essencial

La Intersindical-CSC valora com a insuficients les mesures aprovades pel Consell de Ministres del Govern de l’Estat ja que no aborda la lluita radical en termes sanitaris que la pandèmia del Covid-19 requereix.  És per aquest motiu que des del sindicat republicà es reclama la paralització completa de tota activitat econòmica que impliqui desplaçaments i no sigui essencial.

Aquesta aturada de l’activitat econòmica es proposa que s’acompanyi del manteniment del 100% dels rendiments de les persones treballadores i de prestacions per a les persones autònomes a càrrec dels pressupostos públics però finançades amb una tributació ad hoc a grans fortunes i el sector bancari. 

En termes sanitaris ens sumem a les propostes que plantegen el confinament d’aquells territoris que presentin més casos de coronavirus, tant per evitar l’entrada de nous casos com per evitar-ne la sortida, en aquest sentit considerem necessari el confinament de Catalunya.

El fet que es mantinguin la totalitat de les retribucions permetria la prohibició d’acomiadaments i expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) garantit a través d’un pla de xoc nodrit amb impostos extraordinaris a grans empreses i fortunes per garantir viabilitat de pimes amb dificultats. Si bé el Govern de l’estat ha indicat la despesa associada a les mesures, no ha explicat quin serà l’origen d’aquesta despesa.

Considerem imprescindible la transferència directa de recursos a les autonomies amb competències en matèria de salut per a inversió sanitària extraordinària, per equipar hotels i altres espais habilitats per a la cura de les persones malaltes per la Covid 19, per a la recerca i per a la detecció efectiva del coronavirus, garantint que es duguin a terme tots els tests necessaris que permetin conèixer el nombre real de persones que pateixen la malaltia i garantir els tractaments i precaucions necessaris.

En el marc de les mesures econòmiques concretes, tot i que s’ha aprovat el suspens del pagament d’hipoteques i dels subministraments bàsics, manquen altres mesures relacionades amb el dret a l’habitatge, com la suspensió immediata del pagament de lloguers i d’altres crèdits personals o la congelació dels preus variables de les companyies elèctriques i d’altres subministraments i es fixin uns preus únics que han de ser de la franja baixa atès que la immensa majoria de la ciutadania es troba forçadament en les seves llars, a totes les persones afectades per la pandèmia.

Així mateix es proposen altres mesures relacionades amb garantir els ingressos a la classe treballadora com el fet que les persones que actualment cobren la prestació d’atur, durant el període en que es mantingui l’estat d’alarma no s’esgoti el temps de cobertura,  mesura que caldria aplicar en altres prestacions.

En definitiva considerem que les mesures econòmiques que calen per lluitar contra els efectes de la pandèmia són invertir en sanitat pública, en concret en les mesures sanitàries que evitin els increments que actualment es produeixen i que serveixen per reduir el temps que duri la crisi sanitària i en mesures que garanteixin la sostenibilitat de la vida i no precaritzin encara més a la classe treballadora.