Archives for 16/03/2020

Acció Sindical

Protegim el personal de les administracions locals, protegim la ciutadania

Recordem que el que no són serveis essencials cal tancar-los i confinar tot el personal públic a les seves cases per si calgués que substitueixin a les companyes i companys que mantenen en marxa els serveis essencials. - Advertim que serveis essencials no són serveis mínims. Per això denunciem que en alguns casos s'està posant en risc la salut i la vida de les persones vulnerables dels seus municipis. - Aquesta crisi sanitària ha fet aflorar un excés de zel d'un nombre no petit de comandaments i polítics de l'administració local que han posat i estan posant, per davant de la protecció de la salut del personal municipals i de les persones dels seus municipis, la seva obsessió per la presència física als llocs de treball. ⁃ Volem reconèixer públicament la bona actuació i responsabilitat de molts ajuntaments envers la salut dels treballadors/es i les recomanacions del Govern de Catalunya; i de l'altra, la manca d'alguns governs locals de no fer cas dels advertiments i recomanacions del Govern i de menystenir la salut dels treballadors i les treballadores públics/ques, avantposant la prestació de serveis i la producció a la seva salut.
Llegir més
Diversos

Regulació dels drets del personal administratiu, tècnic i laboral de la Generalitat de Catalunya i el coronaviurs (COVID-19)

El personal que treballi al servei de la Generalitat i dels seus centres adscrits es regirà per dues normes de caràcter general Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball A banda de les dues instruccions anteriors cada Departament ha publicat el seu pla de contingència específic.  Cal analitzar molt bé a quins col·lectius s'adrecen aquestes instruccions i tenir present que determinats col·lectius professionals (com sanitaris, protecció civil, bombers i de seguretat, entre d'altres) tenen les seves indicacions expresses. Departament de la Presidència Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Agència Tributària de Catalunya Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Departament d'Interior Departament d'Educació Departament de Salut Departament de Territori i Sostenibilitat Departament de Cultura Departament de Justícia      (annex 1)  (annex 2) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Servei Públic d'Ocupació de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Llegir més
Diversos

Preguntes freqüents sobre els drets del personal docent no universitari de centres públics, privats i concertats de Catalunya i el coronaviurs (COVID-19)

Soc substitut/a i em canvia el motiu de baixa o se m’acaba la substitució durant el confinament, què faig? Sol·licita la prestació d’atur per no quedar-te sense ingressos. Contacta’ns a través del nostre formulari perquè puguem recollir el teu cas i fer les reclamacions i la pressió oportunes. Puc anar al meu centre educatiu a treballar? M’hi poden fer anar? No, el Departament d’Educació ha estipulat expressament que els centres educatius han d’estar totalment buits. Cap treballador ni alumne ha d’anar-hi, no s’han d’establir cap mena de serveis mínims, ni reunions ni cap altra activitat presencial. He de fer classes virtuals i enviar feina als alumnes? El Departament d’Educació ha estipulat que les setmanes de confinament són període NO LECTIU, i això significa que tot allò que es faci no pot ser avaluat ni contingut de proves o exàmens. Avançar matèria significaria un greuge per aquells alumnes amb situacions singulars, vulnerables o sense recursos digitals per seguir. Amb aquestes premisses com a base a complir, cada centre s’organitza de la manera que creu més convenient. El meu sou està en risc? El Departament d’Educació ha deixat molt clar que això no són vacances ni una aturada de contractes, sinó que…
Llegir més