Recomanacions de la Intersindical-CSC en relació al coronavirus (COVID 19) als centres de treball

­Des de la Intersindical-CSC volem facilitar un seguit de recomanacions sobre el Coronavirus (COVID 19) als centres de treball per a treballadores i treballadors.

Una de les recomanacions generals individuals consisteix en la neteja de mans sovint, tossir a la part interna del colze, i mesures de precaució de deixar distància quan hi hagi risc.

 1. Ciutadania i treballadors/es: cal que seguiu les recomanacions generals del Departament de Salut (podreu trobar informació actualitzada aquí) i les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus del Consell de Relacions Laborals (les podeu consultar aquí)
 2. Col·lectius de persones treballadores concretes (àmbits educació, universitari, atenció a la ciutadania de centres no sanitaris…): cal seguir les recomanacions específiques per a centres de treball de Salut (podreu trobar informació actualitzada aquí)
 3. Col·lectius de persones treballadores del sistema de Salut de Catalunya: cal seguir les recomanacions específiques publicades pel Departament (podreu trobar informació actualitzada aquí)

A banda d’aquestes recomanacions, cal que tingueu en compte algunes indicacions addicionals

 1. Demaneu al servei de prevenció de riscos laborals del vostre centre de treball el següent:
  • Publicació a llocs visibles de les recomanacions generals i específiques del Departament de Salut.
  • Informació personalitzada per a professionals o col·lectius de major risc.
  • Increment de mesures i materials que es considerin oportuns, posats a disposició pels centres de treball, per evitar contagis.
 2. Si al vostre centre de treball no es duen a terme les vostres peticions, cal que us poseu en contacte amb els delegats i les delegades de prevenció de riscos laborals i/o amb la representació sindical.

I recordeu que, en cas de contagi o si us obliguen a fer aïllament domiciliari (tot i no tenir el coronavirus), per la Seguretat Social ha passat de  ser una contingència comuna a professional.