La Intersindical-CSC s’adhereix a la vaga del sector químic del Camp de Tarragona del 19-F

A les comarques del Camp de Tarragona portem més de 50 anys convivint amb un polígon petroquímic que poc a poc ha anat creixent i ha marcat el desenvolupament dels nostres pobles i ciutats. Un complex que porta molts anys qüestionat per les emissions que emet, l’impacte que té sobre el territori, les condicions de seguretat i salut, etc. Els darrers mesos hem vist com se succeïen diferents accidents que posaven sobre la taula el debat de nou: des de l’accident de Carburos Metálicos al maig de 2019, fins al d’IQOXE de principis de 2020, passant per incendis en naus industrials i múltiples accidents laborals.

En aquest sentit, els treballadors i les treballadores que realitzem la nostra feina en aquestes empreses, ja sigui treballant directament per l’empresa productora o en empreses contractistes, estem molt preocupades per aquestes qüestions. Som les que patim dia a dia la manca de planificació preventiva de l’activitat laboral, les que veiem com s’incompleixen procediments de seguretat i els que més respirem productes tòxics, cancerígens, etc. És per aquest motiu que exigim a l’administració pública un major control sobre les empreses per tal que es compleixi la llei de prevenció de riscos laborals i les normatives de medi ambient.


Per altra banda, un dels problemes que identifiquem és l’excés de subcontractacions per part de les empreses titulars. Les subcontractacions generen inestabilitat laboral als treballadors i a les treballadores, fet que limita la capacitat de professionalitzar-se. Això provoca tenir personal menys format en l’ofici que manipula equips amb productes perillosos. També creiem que la temporalitat en les subcontractacions implica tenir personal que coneix poc la planta, amb el risc que això comporta. Per tant, cal exigir que l’empresa titular subrogui el personal que realitza tasques de manteniment habitual.

Els treballadors i treballadores del complex petroquímic estem molt preocupats per les condicions de seguretat i salut dels nostres llocs de feina, és per això que exigim una major rigorositat per part de les empreses, per tal de poder treballar sense haver de patir per la nostra integritat. Som treballadors i treballadores, també som veïns i veïnes i volem que les nostres famílies i veïnat visquin amb la tranquil·litat i segurs a casa seva.

Per tot això ens mobilitzem, i mobilitzarem les vegades que calgui, per exigir a les empreses i a les administracions que posin fil a l’agulla per garantir-nos la feina i la vida, perquè cap vida val el benefici patronal. Al Camp de Tarragona volem viure i treballar en condicions segures. CAP VIDA VAL EL BENEFICI PATRONAL

En aquest sentit, la Intersindical-CSC ens adherim a la vaga del 19 de febrer al Camp de Tarragona i exigim:

  1. Un major control a les empreses en les condicions de seguretat i salut dels treballadors i les treballadores.

  2. Sancions a les empreses que s’excedeixin en les emissions de productes tòxics, i que per reincidència les sancions siguin exponencials.

  3. Més estabilitat laboral, que permetrà millorar la professionalitat en el sector.

  4. Que les empreses propietàries subroguin els treballadors i les treballadores de manteniment.

  5. Plantilles tècniques adequades a la realitat, segons dictamini una empresa externa imparcial, per tal de garantir l’operativitat de les plantes.

  6. Més control de qualitat dels equips de planta.

  7. Per fer realment útil un pla d’emergència, aquest s’ha de gestionar des del territori; per això demanem tornar al PLASEQTA actualitzant-lo a la realitat actual.

  8. Major transparència de les empreses amb el territori, que informin amb claredat de la seva activitat.