Posicionament de Intersindical-CSC Universitats sobre la divisió del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

El nou govern de Sánchez demostra una vegada més el menysteniment que l’estat espanyol té envers la universitat i la recerca. Dividir els àmbits competencials relatius a universitat ciència i innovació en ministeris diferents (Ministerio de Universidades i Ministerio de Ciencia e Innovación) va en contra del consens europeu, que atorga a les universitats i centres de recerca un clar protagonisme en la generació de coneixement, que només és possible si actuen de manera coordinada. És també una  lamentable degradació de la concepció de la universitat que reclamem  per a la república catalana. Alhora, constatem que la divisió d’aquest i altres ministeris té a veure amb el volgut control neoliberal de les polítiques públiques per part del PSOE.

La construcció de la universitat de la república catalana ha de partir d’una defensa de la integritat de les funcions docents i investigadores per a poder acomplir les seves funcions socials –formació, debat i generació de coneixement-. La universitat catalana ha estat i està sotmesa a una gran pressió a conseqüència de les persistents retallades en el finançament dels darrers 10 anys, que ha suposat la disminució i la precarització de les plantilles a causa de la no cobertura de les jubilacions, i l’ infrafinançament de la recerca. Defensem un model d’universitat pública de qualitat, amb plantilles adequadament dimensionades, regeneració de les carreres acadèmiques i un finançament basal digne als grups de recerca

Des de la Intersindical-CSC, donant veu als treballadors i treballadores de les universitats i centres de recerca, instem als rectors i rectores de les universitat catalanes a reivindicar una visió integradora de la universitat i la recerca com convé al nostre poble,  i a treballar perquè tinguin l’ entitat, el protagonisme i el finançament que requereix una societat que es vol formada, crítica i capacitada en tots els àmbits.