La Intersindical-CSC, contra l’abús de la contractació temporal a les administracions públiques

A poc menys d’uns mesos per a conèixer la sentència del TJUE sobre la temporalitat en el servei públic a l’Estat espanyol, constatem com les administracions continuen amagant el cap sota l’ala. L’informe que va fer l’advocacia general de l’UE deixa molt clar l’ús i l’abús que fan TOTES les administracions públiques de la contractació temporal, amb mitjanes de més del 40% del personal públic, quatre i cinc vegades per sobre del que recomana la Unió Europea, que fixa el topall en el 8%.

La Intersindical-CSC denunciem que les úniques responsables han estat les diferents administracions que durant més d’una dècada han aturat tots els processos selectius i/o d’estabilització de les plantilles, fent que el precariat públic no faci res més que pujar i pujar. Durant aquesta estafa, a la qual anomenen crisi, no només ha disminuït el nombre de treballadors/es públics/ques sinó que, malgrat no incrementar el capítol 1 (obsessió compulsiva neoliberal), no s’ha fet res per anar cobrint les vacants. Les administracions han preferit, intencionadament, abusar de l’interinatge com a principal política de recursos humans.

En paral·lel, a més d’abocar a la precarització el col·lectiu de treballadors i treballadores del sector públic, s’han afavorit polítiques privatitzadores amb un increment significatiu de les externalitzacions de serveis que haurien de ser públics, sense cap control sobre les condicions de treball de les empreses que presten el servei externalitzat. Ens trobem, doncs, amb una situació tendent a la precarització laboral en tots aquells llocs de treball (públics i privats) que presten serveis públics.

Ara que sembla que els pitjors efectes de la crisi/estafa van passant i que la contractació pública comença a moure’s, l’Administració no pot restar muda i quieta, oblidant-se de totes aquelles i de tots aquells que porten més de deu anys treballant i esperant una oportunitat per regularitzar la seva situació laboral, ja que de mèrits els en sobren. I més quan alguns despatxos d’advocats amb la mà més llarga que els escrúpols, miren d’explotar al màxim l’ansietat de centenars i centenars de treballadors i treballadores per a obtenir una estabilitat laboral que mereixen. L’Administració, com a màxima i única responsable d’aquesta situació excepcional, fa setmanes que hauria d’estar parlant amb els sindicats i el personal per afrontar una realitat injusta i posar-hi solució legal i legítima.

Es per tot això, en espera de la sentència del TJUE i la seva eventual transposició al marc jurídic estatal, que la Intersindical-CSC treballa amb l’objectiu de la preservació dels drets de les treballadores i els treballadors de les administracions públiques des del rigor i la responsabilitat, prioritzant l’estabilitat laboral i la reparació dels drets vulnerats. No només estem estudiant les diferents situacions, sinó buscant les solucions sindicals, jurídiques i polítiques més adients per donar una resposta efectiva a la problemàtica provocada per l’Administració.

Pel que fa als processos selectius en marxa, els valorem cadascun segons la seva especificitat, la singularitat de cada administració, la seva incidència sobre la temporalitat total i, per sobre de tot, l’estabilitat de la plantilla. Ho fem en funció de la negociació de les seves bases i la seva execució, sempre amb la premissa de no deixar de banda a cap treballadora ni cap treballador públic.

Per tot això, demanem a les administracions públiques i als partits polítics que les gestionen que s’asseguin a parlar amb el col·lectiu d’afectats/des i amb els sindicats amb representació a la funció pública per tal de buscar les solucions que el col·lectiu és mereix. Amb l’objectiu d’estabilitzar les plantilles; crear un pla efectiu per eradicar la temporalitat abusiva; donar solució a l’excepcionalitat produïda; legislar per a què aquesta situació no torni a passar, sigui quina sigui la conjuntura econòmica; internalitzar els serveis públics externalitzats i vetllar per les condicions laborals de tots els treballadors i totes les treballadores.