Davant les noves tarifes del transport públic metropolità de Barcelona pel 2020, la Intersindical-CSC celebrem la baixada dels preus per als viatgers i les viatgeres habituals i més joves, però no ens sembla acceptable que:

1- No hi hagi cap compromís de mantenir el preu de la T-usual per als viatgers i les viatgeres ocasionals.

2- No hi ha cap millora per als treballadors i les treballadores aturades: per poder una T-Mes bonificada per una zona (9,95€) has de cobrar menys del SMI espanyol actual (900€) i el SOC ha de certificar que ets en un programa de recerca activa de feina.

3- Si cobres 950€, una mica per sobre del salari mínim (que nosaltres considerem del tot insuficient i que reclamem que sigui de 1.300€ a Catalunya), continues sense dret a aquesta tarja.

4- El canvi de T-10 a T-casual que comporta el canvi d’ús de multipersonal a unipersonal perjudica les famílies que viatgen plegades. Un/a progenitor/a amb dos infants que fins ara pagava 10,20€, des del gener haurà de desemborsar de cop 34,05€, quantitat gens practicable.

5- Els viatgers i les viatgeres amb estacions d’origen fora de l’àrea metropolitana continuaran patint un perjudici econòmic pel fet d’haver d’anar a Barcelona. Repensar la divisió de zones faria més suportable el centralisme actual.

6- Què se n’ha fet de la T-mobilitat que s’havia de començar a usar la tardor de 2017 que només cobraria pels quilòmetres viatjats? Què es podria prepagar o postpagar? Què es podria recarregar per internet i pagar des del mòbil per no gastar tant de paper?

7- El projecte T-mobilitat s’adjudicà per 58,1 milions d’euros públics a l’empresa SocMobilitat, formada per les companyies CaixaBank, Fujitsu, Indra i Moventia. Cinc anys més tard encara esperem veure-la, perquè els milions sembla que no els veurem.

@cscEconomiaDavant les noves tarifes del transport públic metropolità de Barcelona pel 2020, la Intersindical-CSC celebrem la baixada dels preus per als viatgers i les viatgeres habituals i més joves, però no ens sembla acceptable que: 1- No hi hagi cap compromís de mantenir el preu de la T-usual per als...SOM el sindicat independentista i de classe