Èxit de la candidatura de Personal Docent i Investigador funcionari (PDI-F) de la Universitat de Barcelona a les eleccions que es van celebrar ahir, passant de 3 a 10 persones representants i multiplicant per quatre el nombre de vots.  La participació en aquestes eleccions s’ha incrementat del 26 al 36%.  Els resultats han estat els següents:

Candidatura Vots Representants
CCOO 160 7
CSI-F 142 6
INTERSINDICAL-CSC 214 10

A les darreres eleccions sindicals PDI-F (2015) els resultats van ser els següents:

Candidatura Vots Representants
CCOO 143 7
CSI-F 159 8
INTERSINDICAL-CSC 56 3
UGT 111 5

La Intersindical-CSC ha proposat, per aquesta legislatura un seguit de propostes emmarcades en mantenir un posicionament clar de la Universitat de Barcelona davant la realitat social, la UB no pot mantenir-se equidistant ni amb la societat ni amb el PDI, PAS i estudiantat que pateix la repressió policial, política i judicial per dur a terme tasques acadèmiques, professionals o de llibertat d’expressió.

Així mateix es proposa participar d’un pla d’estabilitat econòmica que reverteixi les retallades dels darrers anys i que asseguri un model d’universitat centrat en l’estudiantat, la recerca i l’excel·lència en el coneixement.

En relació als drets laborals del professorat i investigadors fomentar la recerca entre tot el PDI per crear sinergies que cerquin l’excel·lència, garantir la promoció professional amb criteris transparents i proporcionals, donar suport i potenciar l’acreditació del professorat, potenciant la seva promoció, incidir en la revisió dels criteris d’acreditació d’acord amb les exigències i mitjans docents i de recerca, transformar i estabilitzar els contractes temporals i/o a temps parcial de professorat amb qualitats i motivació per realitzar una carrera acadèmica, lluitar per definir categories contractuals estables que assegurin una carrera professional, reclamar la creació d’un pla de contractació de PDI que permeti el relleu generacional i eviti la descapitalització i pactar un programa de jubilacions parcials que faciliti la renovació generacional alhora que preservi el coneixement i la viabilitat dels grups de recerca, entre d’altres propostes.

La representació de la Intersindical-CSC en l’àmbit de la Universitat de Barcelona es completa amb els dos representants del PDI Laboral.  Amb aquests resultats es reforça la posició de la Intersindical-CSC a les universitats públiques catalanes en el marc del PDI, tant funcionari com laboral, amb representació a la UB (2 PDI-L i 10 PDI-F), UAB (7 PDI-L i 8 PDI-F), UPF (8 PDI-L i 6 PDI-F), UPC (7 PDI-L i 9 PDI-F) i URV (7 PDI-L i 5 PDI-F).
@cscIntersindical-CSCÈxit de la candidatura de Personal Docent i Investigador funcionari (PDI-F) de la Universitat de Barcelona a les eleccions que es van celebrar ahir, passant de 3 a 10 persones representants i multiplicant per quatre el nombre de vots.  La participació en aquestes eleccions s'ha incrementat del 26 al...SOM el sindicat independentista i de classe