Èxit de la candidatura de Personal Docent i Investigador funcionari (PDI-F) de la Universitat de Barcelona a les eleccions que es van celebrar ahir, passant de 3 a 10 persones representants i multiplicant per quatre el nombre de vots.  La participació en aquestes eleccions s'ha incrementat del 26 al 36%.  Els resultats han estat els següents: Candidatura Vots Representants CCOO 160 7 CSI-F 142 6 INTERSINDICAL-CSC 214 10 A les darreres eleccions sindicals PDI-F (2015) els resultats van ser els següents: Candidatura Vots Representants CCOO 143 7 CSI-F 159 8 INTERSINDICAL-CSC 56 3 UGT 111 5 La Intersindical-CSC ha proposat, per aquesta legislatura un seguit de propostes emmarcades en mantenir un posicionament clar de la Universitat de Barcelona davant la realitat social, la UB no pot mantenir-se equidistant ni amb la societat ni amb el PDI, PAS i estudiantat que pateix la repressió policial, política i judicial per dur a terme tasques acadèmiques, professionals o de llibertat d'expressió. Així mateix es proposa participar d'un pla d'estabilitat econòmica que reverteixi les retallades dels darrers anys i que asseguri un model d'universitat centrat en l'estudiantat, la recerca i l'excel·lència en el coneixement. En relació als drets laborals del professorat i investigadors fomentar la…
Llegir més