El piquet informatiu és un grup de persones treballadores que informa sobre els motius de la vaga al col·lectiu de treballadors, amb la finalitat que s’hi doni suport i es participi a les mobilitzacions que es convoquin el dia de la vaga.
El piquet informatiu actua al carrer, a prop dels centres de treball, dels comerços, i informa a tanta gent com pugui sobre la vaga. També a les persones que estiguin pel carrer, per informar-los que és important que el dia de la vaga no es consumeixi, i que participi a les concentracions i manifestacions.
Per tant, la funció del piquet informatiu és fonamental perquè informa sobre els motius de la convocatòria de la vaga i contrarresta les informacions i pressions que la patronal sempre escampa i exerceix.
El piquet actua al llarg de les 24 hores de la vaga general, en el nostre cas, des de les 0h del del 18 d’octubre i fins a la mitja nit.
La figura del piquet informatiu està contemplada normativament, i protegida. Per tant, ningú pot actuar contra un piquet informatiu que estigui duent a terme correctament les seves funcions.
Recomanacions

  • Sempre cal actuar de forma col·lectiva, en equip.
  • Cal respectar el dret a treballar, és a dir, si algú no vol fer vaga, cal que pugui accedir al seu centre de treball. La funció del piquet informatiu és la d’informar.
  • El piquet pot exercir la seva funció arreu on consideri necessari. No únicament al seu centre de treball.
  • És recomanable que es vagi identificat.
@cscDiversosEl piquet informatiu és un grup de persones treballadores que informa sobre els motius de la vaga al col·lectiu de treballadors, amb la finalitat que s’hi doni suport i es participi a les mobilitzacions que es convoquin el dia de la vaga.El piquet informatiu actua al carrer, a prop...SOM el sindicat independentista i de classe