Les universitats públiques catalanes s'han guanyat un alt prestigi i són altament competitives en l'àmbit internacional, tant en docència com en recerca. I tanmateix, tot i l'elevat cost de les taxes de matrícula que paguen els estudiants catalans, les nostres universitats afronten una profunda crisi econòmica i estructural que pot destruir-les a causa de l'infrafinançament, l'envelliment de les plantilles i la conseqüent precarització del professorat. Les universitats catalanes han patit les retallades conseqüència, de la crisi, com tots els serveis públics, amb les anomenades polítiques d’austeritat promogudes pels governs. La crisi ha comportat L’augment del preu de la matrícula, fins a convertir-la en la més cara de l’estat*. La reducció del finançament públic per a docència i recerca. La reducció dels seus pressupostos nominals a nivells del 2006 Aquesta crisi de finançament s’ha traduït en Reducció de les plantilles de professorat i personal de servei, en la majoria dels casos amortitzant les jubilacions. Envelliment de la plantilla de professorat i personal de servei. Contractació de professorat precari per cobrir la docència. Professorat que cobra 12€ per hora de feina  Envelliment de les infraestructures i dels equipaments Depenent de la universitat, actualment el professorat precari ja representa entre el 45% i…
Llegir més