Archives for 12/09/2019

Economia

El pes dels salaris en el PIB català cau més de tres punts durant la crisi

La recuperació econòmica dels darrers anys no ha anat acompanyada d'una recuperació equivalent dels salaris, els quals han anat perdent pes en relació a la situació prèvia a la crisi. Segons un estudi de la Intersindical-CSC, les rendes salarials representaven un 50,1% del PIB català el 2008 i un 50,7% el 2009, mentre que el 2018 ja tan sols equivalien al 47,1%. Això es deu a que, en els darrers deu anys, la suma de les nòmines dels catalanes i les catalanes ha crescut un 5,1%, mentre que el PIB català ha augmentat molt més, un 11,7%. La millora de la situació, per tant, s'ha repartit de forma molt desigual, ja que les rentes del capital s'han incrementat en el mateix període un 17,6%, més que el triple dels salaris, i han passat de representar el 42,1% del PIB a un 44,4%. Si el global dels salaris hagués mantingut el seu pes en el 50,1% del PIB, amb el creixement que aquest ha experimentat, es pagarien ara ,7 milions anuals més en sous a Catalunya. Això implicaria que el salari anual de cadascun dels assalariats i assalariades seria ,8 euros superior o, si aquest excedent s'hagués usat per crear nous…
Llegir més
Acció Sindical

La Intersindical-CSC denuncia que els centres educatius no podran atendre l’alumnat en les condicions necessàries en l’inici de curs

La sectorial d'Educació de la Intersindical-CSC constatem, davant l’inici de curs 2019/20, que la normalitat del Departament d’Educació és fer funcionar els centres per sota de les condicions necessàries per atendre correctament l'alumnat. Un curs més s’han tancat classes de P3 en comptes de mantenir-les obertes amb menys alumnes per aula i millorar la qualitat de l’educació. Per contra, es generen bolets en altres centres. El conseller afirma que l’important no són les ràtios, sinó quants alumnes hi ha per cada docent, un càlcul enganyós per tapar el tancament de línies, la massificació de centres i per desgastar la imatge dels docents catalans. D'altra banda, el Departament afirma que en aquest curs hi ha més docents, però els centres encara ens transmeten la preocupació perquè els en falten a dia d'avui. I no només això, sinó que els docents nomenats el dia 5 no han entrat a treballar fins al dia 9 per tal d'estalviar-se uns dies de sou, una pràctica de precarietat laboral del Departament que ja és habitual. També s’estalvien els sous de moltes hores de vetlladors que les escoles reclamen per atendre els alumnes amb més necessitats. Una bona part de la plantilla ha estat triada a…
Llegir més