Amb la inauguració del curs acadèmic universitari, la sectorial d’Universitats de la I-CSC posem de manifest les greus mancances del sistema universitari públic de Catalunya, que afecten molt greument la qualitat i la reputació de les universitats públiques catalanes.

Denunciem la manca de polítiques de recursos humans per lluitar contra dues xacres: la manca de reposició qualitativa i quantitativa del personal docent i investigador (PDI) permanent i la precarietat laboral que viuen especialment dos col·lectius de PDI, el professorat associat i el col·lectiu de doctorands. Totes aquestes situacions afecten la qualitat de la docència, encara més degradada per l’augment de ràtios i d’hores de docència i la fugida de post-doctorands sense futur que cerquen oportunitats lluny de les universitats catalanes. Tanmateix, denunciem les importants mancances del personal d’administració i serveis, sovint menystinguts per les direccions universitàries de manera que es converteixen en víctimes d’importants retallades i el fet que la seva feina se substitueix amb la mala utilització de la figura dels becaris, de manera que l’estudiantat fa tasques pròpies del PAS sense rebre la formació que s’espera de la figura dels becaris.

Denunciem que l’ofegament pressupostari que l’estat provoca a Catalunya afecta molt intensament el finançament de les universitats públiques catalanes i que per tant se’n necessita un model nou. També denunciem que estudiar a Catalunya sigui més car que a la majoria de l’estat, per això seguim donant suport a les reclamacions de la comissió promotora de la ILP Universitats, de la qual en formem part, per fer efectiva la rebaixa dels preus públics.

Des de la I-CSC considerem que l’actual marc regulador de la gestió universitària és massa complex, i reclamem que siguin les institucions catalanes, Parlament i Generalitat, qui tinguin les competències exclusives per legislar i finançar el sistema universitari català. Des de la I-CSC tenim molt clar que aquesta problemàtica es pot resoldre construint la República Catalana.

Finalment, denunciem la manca de determinació dels equips rectorals davant del conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol, i la seva manca de compromís ferm amb la majoria de la ciutadania del nostre país per cercar una solució a través d’un referèndum i d’altres vies de diàleg. També denunciem la manca de determinació en la defensa de les llibertats i els drets fonamentals que han estat vulnerats per l’estat, vulneració que ha afectat persones de la comunitat universitària que pateixen la repressió de l’estat per defensar la democràcia i la llibertat. Diferents col·lectius universitaris han aprovat comunicats a favor d’aquests valors, que han estat silenciats pels rectorats.

És per això que la Intersindical-CSC anunciem, per aquest curs, la continuació de les accions reivindicatives, protestes, aturades i vagues que siguin necessàries per avançar cap a un nou model d’universitats públiques catalanes de qualitat. Fem una crida a la comunitat universitària a vincular-se als col·lectius que defensen els drets i la democràcia en pro de la República Catalana.

@cscAcció SindicalAmb la inauguració del curs acadèmic universitari, la sectorial d’Universitats de la I-CSC posem de manifest les greus mancances del sistema universitari públic de Catalunya, que afecten molt greument la qualitat i la reputació de les universitats públiques catalanes. Denunciem la manca de polítiques de recursos humans per lluitar contra...SOM el sindicat independentista i de classe