Amb la inauguració del curs acadèmic universitari, la sectorial d’Universitats de la I-CSC posem de manifest les greus mancances del sistema universitari públic de Catalunya, que afecten molt greument la qualitat i la reputació de les universitats públiques catalanes. Denunciem la manca de polítiques de recursos humans per lluitar contra dues xacres: la manca de reposició qualitativa i quantitativa del personal docent i investigador (PDI) permanent i la precarietat laboral que viuen especialment dos col·lectius de PDI, el professorat associat i el col·lectiu de doctorands. Totes aquestes situacions afecten la qualitat de la docència, encara més degradada per l’augment de ràtios i d’hores de docència i la fugida de post-doctorands sense futur que cerquen oportunitats lluny de les universitats catalanes. Tanmateix, denunciem les importants mancances del personal d’administració i serveis, sovint menystinguts per les direccions universitàries de manera que es converteixen en víctimes d’importants retallades i el fet que la seva feina se substitueix amb la mala utilització de la figura dels becaris, de manera que l’estudiantat fa tasques pròpies del PAS sense rebre la formació que s’espera de la figura dels becaris. Denunciem que l’ofegament pressupostari que l’estat provoca a Catalunya afecta molt intensament el finançament de les universitats…
Llegir més